14 01 2021

Veic savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

Gadam sākoties, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” veic savstarpējo norēķinu salīdzināšanu ar saviem klientiem, lai pārliecinātos, ka norēķini par sniegtajiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem grāmatvedības uzskaitē ir atspoguļoti korekti.

Saņemot aktu par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, jāpievērš uzmanība šādai informācijai:

 • aktā atspoguļota aktuālā informācija par rēķinu atlikušajām summām uz aktā norādīto datumu – 01.01.2021.
 • aktā ir iekļauta arī 2020. gada decembra rēķina summa, kurai vēl nav iestājies maksāšanas termiņš un kuru var apmaksāt visu janvāra mēnesi,
 • aktā nav iekļauti 2021. gada janvārī veiktie maksājumi.

Svarīgi – akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu ir paredzēti tikai klientu informēšanai un, ja piekrītat aktā norādītajai informācijai – nav nepieciešams sazināties ar pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”.

Lai ikdienā būtu ērtāk sekot saviem norēķiniem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” aicina tos individuālo māju un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus, kuri vēl nesaņem norēķinu informāciju savā e-pastā, pieteikties rēķinu elektroniskai saņemšanai, uzņēmumam uz e-pasta adresi: vlk@ventspils.lv nosūtot sekojošu informāciju:

 • e-pasta adrese, uz kuru vēlaties rēķinu saņemt;
 • klienta vārds un uzvārds;
 • adrese, par kuru vēlaties saņemt rēķinu;
 • klienta nr. (ja zināms).

Atgādinām, ka par pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” pakalpojumiem iespējams norēķināties:

 • Maksājumus veicot banku filiālēs vai maksājot savā internetbankā

Norēķinu rekvizītus un aktuālo informāciju par pakalpojuma izcenojumiem varat uzzināt pašvaldības uzņēmuma mājaslapā: http://vlk.lv/sanitaras-tirisanas-iecirknis/norekinu-tarifi-un-rekviziti/

 • Swedbank klientiem – piesakot e-rēķina pakalpojumu

Pēc līguma noslēgšanas savu rēķinu par aktuālo norēķinu periodu saņemsiet internetbankā, kur to turpat varēs arī ērti apmaksāt.

Noslēgt e-rēķina līgumu var Swedbank bankas filiālē vai savā internetbankā.

 • SIA “Maxima Latvija” veikalu kasēs

Lai apmaksātu rēķinu Maxima kasē, ir jābūt rēķinam vai maksājumu kvītij ar svītrkodu. Par rēķina vai norēķinu kvīšu saņemšanas iespējām lūdzam sazināties ar uzņēmuma Abonentu daļu.

 • jebkurā citā maksājumu pieņemšanas vietā (Latvijas Pasts, E-Lats u.c.)
 • pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” Abonentu daļā, Pils ielā 12, klientu pieņemšanas laikos.

Ņemot vērā to, ka daļa Abonentu daļas darbinieku savus darba pienākumus veic attālināti, ātrākai informācijas apmaiņai aicinām saziņu veikt elektroniski, rakstot e-pastā: vlk@ventspils.lv.

[top]