Sadzīves atkritumi

 Ikvienam iedzīvotājam, uzņēmumam vai iestādei ir jāiesaistās pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.


Individuālo māju iedzīvotājiem un/vai uzņēmumiem:

  • noslēdziet līgumu par atkritumu regulāru savākšanu atbilstoši īpašumā radīto atkritumu daudzumam;
  •  lietošanā bez maksas iegūstiet konteineru atkritumu uzkrāšanai;
  • līgumā noteiktajā dienā novietojiet  konteineru pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināta” darbiniekam pieejamā vietā – ārpus īpašuma robežām;
  • papildus atkritumu izvešanai varat izmantot marķētos maisus, kuru tilpums ir 60 litri. Maisos nedrīkst  ievietot būvgružus, atkritumus ar asām malām. Maisam jābūt aizsietam. Maksimālais svars – 10kg

Savu ielas adresi konteineru izvešanas grafikā, varat atrast šeit: Konteineru izvešanas datumu saraksts un ielas

Visiem klientiem atkritumu konteiners uz līguma darbības laiku tiek nodots  lietošanā bez maksas.

Kā noslēgt līgumu:

Privātpersonām:

  1. jāierodas pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” norēķinu kasē Pils ielā 12, 1. stāvā (blakus PSIA “Ūdeka” kasei), līdzi ņemot īpašumtiesību un personas apliecinošus dokumentus;
  2. vai jānosūta šie dokumenti uz e-pastu vlk@ventspils.lv , norādot, vai līgumu var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, kā arī norādot savu kontaktinformāciju.

Juridiskām personām:

  1. jānosūta iesniegums uz e-pastu vlk@ventspils.lv , norādot, kāds konteinera veids (tilpums) un izvešanas biežums būs nepieciešams un vai līgumu var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

Pēc līguma noslēgšanas vienosimies par konteinera uzstādīšanu.

Lai atkritumu konteinera apkalpošana noritētu bez starpgadījumiem, aicinām SĪKĀK IEPAZĪTIES AR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS KĀRTĪBU INDIVIDUĀLAJĀS MĀJĀS:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās:

  • līgumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku vārdā slēdz dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona,
  •  dzīvokļu īpašnieki, īrnieki informē atkritumu apsaimniekotāju ( sūtot informāciju e-pastā: vlk@ventspils.lv ) par jebkurām izmaiņām (kontaktinformāciju, rēķina saņemšanas veidu, īpašumtiesību maiņu, personu skaitu dzīvoklī u.c.)

SĪKĀK PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS KĀRTĪBU SĀKOT AR 01.12.2021.:

Atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.