Sadzīves atkritumi

 Ikvienam iedzīvotājam, uzņēmumam vai iestādei ir jāiesaistās pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.


Individuālo māju iedzīvotājiem un/vai uzņēmumiem:

 • noslēdziet līgumu par atkritumu regulāru savākšanu atbilstoši īpašumā radīto atkritumu daudzumam;
 •  lietošanā bez maksas iegūstiet konteineru atkritumu uzkrāšanai;
 • līgumā noteiktajā dienā novietojiet  konteineru pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināta” darbiniekam pieejamā vietā – ārpus īpašuma robežām;
 • papildus atkritumu izvešanai varat izmantot marķētos maisus, kuru tilpums ir 60 litri. Maisos nedrīkst  ievietot būvgružus, atkritumus ar asām malām. Maisam jābūt aizsietam. Maksimālais svars – 10kg

Savu ielas adresi konteineru izvešanas grafikā, varat atrast šeit: Konteineru izvešanas datumu saraksts un ielas

Visiem klientiem atkritumu konteiners uz līguma darbības laiku tiek nodots  lietošanā bez maksas.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās:

 • līgumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku vārdā slēdz dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona,
 •  dzīvokļu īpašnieki, īrnieki informē atkritumu apsaimniekotāju ( sūtot informāciju e-pastā: vlk@ventspils.lv ) par jebkurām izmaiņām (kontaktinformāciju, rēķina saņemšanas veidu, īpašumtiesību maiņu, personu skaitu dzīvoklī u.c.)

SĪKĀK PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS KĀRTĪBU SĀKOT AR 01.12.2021.:

Atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

Kā noslēgt līgumu:

 • Jāierodas Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” Sanitārās tīrīšanas iecirknī Ventspilī , Pils ielā 12, 1.stāvā;
 • Privātpersonām līdzi jāņem īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (pirkuma līgums; Zemesgrāmata; īres līgums), personu apliecinošs dokuments un izziņa par deklarēto personu skaitu dzīvoklī (ja dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā);
 • Juridiskām personām līdzi jāņem Komersanta reģistrācijas apliecība un citi uzņēmuma rekvizīti
 • Pēc līguma noslēgšanas iegūsiet konteineru lietošanai.

Lai atkritumu konteinera apkalpošana noritētu bez starpgadījumiem:

 • mazizmēra konteineri (0,24 m3) no slēgtiem pagalmiem un konteineru telpām atkritumu izvešanas dienās līdz plkst. 6.00 jānovieto specializētajiem transportlīdzekļiem ērti piebraucamā vietā, ārpus sētas un žoga, tā, lai netraucētu gājēju un citu transporta līdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu savākšanas jānovieto to pastāvīgajā atrašanās vietā;
 • lielizmēra konteineriem (1,1 m3) jāatrodas atkritumu konteineru laukumā, pie kura netraucēti var piebraukt specializētais transporta līdzeklis;
 • atkritumu konteinera apkalpošana tiek veikta pēc abpusēji saskaņota grafika,
  bet, ja atkritumu konteiners noteiktajā datumā nav iztukšots vai arī nepieciešama papildu konteinera apkalpošana, lūdzam zvanīt pa tālruni 63626920. Maksa par papildu konteinera izvešanu ir tāda pati kā par konteinera izvešanu pēc grafika.
 • atkritumu konteinerā lūgums neievietot:
  • pelnus, izdedžus, zemi,
  • celtniecības atkritumus,
  • lielgabarīta atkritumus,
  • šķidros atkritumus,
  • bīstamos atkritumus,
  • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus,
  • medicīniska un veterināra rakstura atkritumus

Noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un izmantot pakalpojumu nav sarežģīti!