Kontakti, norēķinu rekvizīti un tarifi

SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

KONTAKTI

Tālruņa numuri un e-pasti

Abonentu daļa: 63626920; vlk@ventspils.lv

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils pilsētas teritorijā, meistars (zvanīt darba laikā):  27876577; jekaterina.meine@ventspils.lv

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils novadā un Alsungas novadā, meistars (zvanīt darba laikā): 27874336; inesa.tjugajeva@ventspils.lv

Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana, meistars, pārvietojamo tualešu kabīņu noma un apkalpošana (zvanīt darba laikā):  27874336; inesa.tjugajeva@ventspils.lv

Dalīto atkritumu apsaimniekošana (zvanīt darba laikā): 29707909; sandris.ozolins@ventspils.lv

Sanitārās tīrīšanas iecirkņa vadītāja e-pasts: vilnis.krauze@ventspils.lv

 

NORĒĶINU REKVIZĪTI

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”

Reģ. Nr. 41203001052
Pils iela 12, Ventspils, LV-3601

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, īrnieki – abonenti

AS Swedbank LV33HABA0551001888013 vai AS Swedbank definētais maksājums – Lab.komb.ABONENTI
AS Luminor Bank LV63RIKO0002012004981
AS Citadele banka LV80PARX0006884420002 vai AS Citadele bankas definētais maksājums
AS SEB banka LV21UNLA0050000026372
Uzņēmuma kasē

Individuālo māju īpašnieki, juridiskas personas

AS Swedbank LV91HABA0001402063261
AS Luminor Bank LV63RIKO0002012004981
AS Citadele banka LV80PARX0006884420002
AS SEB banka LV21UNLA0050000026372
Uzņēmuma kasē

Veikalu ķēdes “Maxima” kasēs

Swedbank klientiem – aicinām izmantot iespēju un pieteikties e-rēķina pakalpojumam – pēc līguma noslēgšanas savu ikmēneša rēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saņemsiet internetbankā, kur to turpat varēs arī ērti apmaksāt.
Noslēgt e-rēķina līgumu var Swedbank bankas filiālē vai savā internetbankā.

Ērtākai pakalpojuma pieslēgšanai varat izmantot pievienoto instrukciju ŠEIT un saites zemāk:
o lai pieteiktos e-rēķiniem bez automātiskās rēķina apmaksas: http://swedbank.lv/private/d2d/payments/ebill/application
o lai pieteiktos e-rēķiniem ar automātiskās rēķina apmaksas funkciju: http://swedbank.lv/private/d2d/payments/ebill/soa/edit

Abonentu daļas (kases) darba laiks

Pirmdienās               9:00 – 12:00; 13:00 – 17:30
Otrdienās                 9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
Trešdienās                9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
Ceturtdienās             9:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
Piektdienās               9:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
Sestdienās                slēgts
Svētdienās                slēgts

 

VENTSPILS PILSĒTA 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem līdz 01.12.2021. (maksa par atkritumu apsaimniekošanu mēnesī)

Iedzīvotāju skaits

Maksa bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

1

1.27

0.27

1.54

2

2.54

0.53

3.07

3

3.81

0.80

4.61

4

5.08

1.07

6.15

5

6.35 1.33

7.68

6

7.62

1.60

9.22

7

8.89 1.87

10.76

Sākot ar 01.12.2021. ikmēneša rēķins būs mainīgs.

Aicinām e-pastā: vlk@ventspils.lv iesniegt savu e-pasta adresi rēķina saņemšanai, pretējā gadījumā tas tiks piegādāts uz adresi papīra formātā un par rēķina piegādi iekasēta papildus samaksa – 1.45 EUR mēnesī.

Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu , EUR/m3

 

Apjoms

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

m3

10.85

2.28

13.13

240 l konteinera apkalpošana

2.60

0.55

3.15

1100 l konteinera apkalpošana

11.94

2.51

14.45

60 l atkritumu maiss

0.65

0.14

0.79

Atkritumu konteinera mazgāšana (neatkarīgi no izmēra, ja klients pats transportē konteineri)

Apjoms

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

1 gab.

8.67

1.82

10.49

 

Atkritumu konteinera transportēšana un mazgāšana (neatkarīgi no izmēra)

Apjoms

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

1 gab.

14.41

3.03

17.44

 

VENTSPILS NOVADS

Visām patērētāju grupām (ar 01.11.2019.)

Apjoms

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

m3

12.80

2.69

15.49

240 l konteinera apkalpošana

3.07

0.64

3.71

1100 l konteinera apkalpošana

14.08

2.96

17.04

60 l atkritumu maiss

0.77

0.16

0.93

 


ALSUNGAS NOVADS

Visām patērētāju grupām

Apjoms

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

m3

12.41

2.61

15.02

240 l konteinera apkalpošana

2.98

0.63

3.61

1100 l konteinera apkalpošana

13.65

2.87

16.52

60 l atkritumu maiss

0.74

0.16

0.90

LIELGABARĪTA UN BŪVNIECĪBAS UN BŪVJU NOJAUKŠANAS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pakalpojums

Mērvienība

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

Fiziskas personas Ventspils pilsētā* (visa veida atkritumi, izņemot riepas un azbestu)

Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 4.5 m3 konteiners

gab.

63.23

13.28

76.51

Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 7 m3 konteiners

gab.

98.35

20.65

119.00

Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 10 m3 konteiners

gab.

140.50

29.51

170.01

Juridiskas personas (būvniecības uzņēmumi, citi uzņēmumi – nešķiroti atkritumi, izņemot riepas un azbestu)

Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 4.5 m3 konteiners

gab.

117.00

24.57

141.57

Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 7 m3 konteiners

gab.

182.00

38.22

220.22

Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 10 m3 konteiners

gab.

260.00

54.60

314.60

Juridiskas personas (ražošanas uzņēmumi)

Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 4.5 m3 konteiners

gab.

81.00

17.01

98.01

Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 7 m3 konteiners

gab.

126.00

26.46

152.46

Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 10 m3 konteiners

gab.

180.00

37.80

217.80

Juridiskas personas (būvniecības uzņēmumi, šķiroti būvniecības atkritumi (betons, ķieģeļi, utml.))

Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 4.5 m3 konteiners

gab.

81.00

17.01

98.01

Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 7 m3 konteiners

gab.

126.00

26.46

152.46

Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 10 m3 konteiners

gab.

180.00

37.80

217.80

BIG BAG maiss (1m3)

gab.

39.34

8.26

47.60

* Par pakalpojumiem novadā zvanīt pa tālr. 27874336

 

BŪVNIECĪBAS ATKRITUMU NODOŠANA ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS LAUKUMOS

Fiziskas personas *

Nelielu remontdarbu laikā radušies būvniecības atkritumi (līdz 1m3 vai līdz 50kg)

kg

0.12

0.03

0.15

* Šķiroto atkritumu savākšanas laukumos būvniecības atkritumi tiek pieņemti tikai no fiziskām personām


PĀRVIETOJAMO TUALEŠU KABĪŅU NOMA UN APKALPOŠANA

Pakalpojums

Mērvienība

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

Pārvietojamās tualešu kabīnes uzstādīšana un novākšana

gab.

23.72

4.98

28.70

Dienas noma

diena

1.62

0.34

1.96

Apkalpošana

gab.

12.00

2.52

14.52

Noma mēnesī (iekļauta viena apkalpošanas reize)

mēnesis

42.69

8.96

51.65

Transporta izdevumi ārpus Ventspils administratīvās teritorijas

km

0.66

0.14

0.80

 

AZBESTU SATUROŠU ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Atkritumu veids

Mērvienība

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

Azbestu saturošu būvniecības atkritumu savākšana, transportēšana un apglabāšana (lielgabarīta konteineros)

tonna

96.38

20.24

116.62

h

40.50

8.51

49.01

Azbestu saturošu būvniecības atkritumu savākšana, transportēšana un apglabāšana (1 m3 lielgabarīta atkritumu maisos)

gab.

59.34

12.46

71.80

Slēdzot līgumu par azbesta savākšanu, transportēšanu un apglabāšanu, nepieciešams veikt transportēšanas izdevumu priekšapmaksu.

 

POLIGONA PAKALPOJUMI

Atkritumu veids

Mērvienība

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

Nešķiroti sadzīves atkritumi

tonna

43.11

9.05

52.16

Šķiroti būvniecības atkritumi

tonna

61.38

12.89

74.27

Citu veidu atkritumi

tonna

84.38

17.72

102.10

Azbestu saturoši celtniecības atkritumi

tonna

96.38

20.24

116.62