Norēķinu rekvizīti, tarifi un kontakti

SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

VENTSPILS PILSĒTA

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem (maksa par atkritumu apsaimniekošanu mēnesī):

Iedzīvotāju skaits

Maksa mēnesī, tai skaitā PVN (EUR)

līdz 31.01.2018.

Maksa mēnesī, tai skaitā PVN (EUR)

ar 01.02.2018.

1

1.39

1.54

2

2.78

3.07

3

4.17

4.61

4

5.57

6.15

5

6.96

7.68

6

8.35

9.22

7

9.74

10.76


Individuālo māju iedzīvotājiem un juridiskām personām

Apjoms

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

līdz 31.01.2018.

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

ar 01.02.2018.

m 3

11.83

13.13

240 l konteinera apkalpošana

2.84

3.15

1100 l konteinera apkalpošana

13.02

14.45

60 l atkritumu maiss

0.76

0.79


Konteinera mazgāšana (neatkarīgi no izmēra, ja klients pats transportē konteineri)

Apjoms

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

1 gab.

8.67

1.82

10.49

 

Papildus izmaksas konteinera transportēšanai mazgāšanai ( neatkarīgi no izmēra)

Apjoms

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

1 gab.

14.41

3.03

17.44

 

VENTSPILS NOVADS

Visām patērētāju grupām

Apjoms

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

līdz 31.01.2018.

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

ar 01.02.2018.

m 3

12.78

14.06

240 l konteinera apkalpošana

3.06

3.38

1100 l konteinera apkalpošana

14.06

15.46

60 l atkritumu maiss

0.76

0.85

ALSUNGAS NOVADS

Visām patērētāju grupām

Apjoms

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

ar 01.01.2018.

m 3

13.02

240 l konteinera apkalpošana

3.12

1100 l konteinera apkalpošana

14.33

60 l atkritumu maiss

0.79

 

LIELGABARĪTA UN BŪVNIECĪBAS UN BŪVJU NOJAUKŠANAS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pakalpojums mērvienība Maksa bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Maksa tai skaitā PVN (EUR)
Mājsaimniecības un ražošanas uzņēmumi
Lielgabarīta atkritumu  apsaimniekošana -  4.5mkonteiners gab. 52,38 11 63,38
Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 7mkonteiners gab. 81,48 17,11 98,59
Lielgabarīta  atkritumu apsaimniekošana – 10mkonteiners gab. 116,4 24,44 140,84
Šķiroti būvniecīobas un būvju nojaukšanas atkritumi (smilts, ķieģeļi, betons utt.)
Lielgabarīta atkritumu  apsaimniekošana -  4.5mkonteiners gab. 52,38 11 63,38
Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 7mkonteiners gab. 81,48 17,11 98,59
Lielgabarīta  atkritumu apsaimniekošana – 10mkonteiners gab. 116,4 24,44 140,84
Nešķiroti atkritumi
Lielgabarīta atkritumu  apsaimniekošana -  4.5mkonteiners gab. 73,58 15,45 89,03
Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 7mkonteiners gab. 114,45 24,03 138,48
Lielgabarīta  atkritumu apsaimniekošana – 10mkonteiners gab. 163,5 34,34 197,84
BIG BAG maiss (1m3) gab. 34,34 7,21 41,55
Transporta izdevumi ārpus Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas km 0,57 0,12 0,69
Lielgabarīta konteinera noma nedēļa 16 3,36 19,36

 

PĀRVIETOJAMO TUALEŠU KABĪŅU NOMA UN APKALPOŠANA

Pakalpojums Mērvienība Maksa bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Maksa tai skaitā PVN (EUR)
Pārvietojamās tualešu kabīnes uzstādīšana un novākšana ( vienreizējs maksājums) gab. 23,72 4,98 28,7
Dienas noma 1 diena 1,62 0,34 1,96
Vienas kabīnes apkalpošana gab. 7,73 1,62 9,35
Noma mēnesī (iekļauta viena apkalpošanas reize) gab. 42,69 8,96 51,65
Transporta izdevumi ārpus Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas km 0,57 0,12 0,69

 

AZBESTA APSAIMNIEKOŠANA

Atkritumu veids

Mērvienība

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maks, tai skaitā PVN (EUR)

Azbestu saturošu būvniecības atkritumu savākšana, transportēšana  un apglabāšana (lielgabarīta konteineros)

t

69.38

14.57

83.95

h

38.71

8.13

46.84

Azbestu saturošu būvniecības atkritumu savākšana, transportēšana  un apglabāšana (lielgabarīta maisos  (1m3))

m3

54,34

11,41

65,75

 

Slēdzot līgumu par azbesta savākšanu, transportēšanu un apglabāšanu, nepieciešams veikt transportēšanas izdevumu priekšapmaksu.

POLIGONA PAKALPOJUMI

Atkritumu veids

Mērvienība

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa, tai skaitā PVN (EUR)

Nešķiroti sadzīves atkritumi

(no 01.01.2018.līdz 31.12.2018.)
2017. gada 24. augusta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumam Nr.89, Rīgā 2017. gada 24. augustā (prot. Nr.29, 1.p.)
https://vestnesis.lv/op/2017/170.10

t

42,75

8,98

51.73

Citu veidu atkritumu pieņemšana poligonā

t

54.38

11.62

65.80

Azbestu saturošu būvniecības atkritumu pieņemšana poligonā

t

69.38

14.57

83.95

 

NORĒĶINU REKVIZĪTI

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”

Reģ. Nr. 41203001052
Pils iela 12, Ventspils, LV-3601

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, īrnieki- abonenti

AS Swedbank LV33HABA0551001888013 vai AS Swedbank definētais maksājums – Lab.komb.ABONENTI
AS DNB banka LV63RIKO0002012004981
AS Citadele banka LV80PARX0006884420002 vai AS Citadele bankas definētais maksājums
AS SEB banka LV21UNLA0050000026372
Uzņēmuma kasē

Individuālo māju īpašnieki, juridiskas personas

AS Swedbank LV91HABA0001402063261
AS DNB banka LV63RIKO0002012004981
AS Citadele banka LV80PARX0006884420002
AS SEB banka LV21UNLA0050000026372
Uzņēmuma kasē

Abonentu daļas (kases) darba laiks

Pirmdienās               8.00- 18.00
Otrdienās                  8.00- 15.00
Trešdienās                8.00- 15.00
Ceturtdienās             8.00- 15.00
Piektdienās               8.00- 15.00
Sestdienās                slēgts
Svētdienās                slēgts

Tālruņa numuri

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana, pārvietojamo tualešu kabīņu noma un apkalpošana:  63626920
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana, meistars (zvanīt darba laikā):  27876577
Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana, meistars (zvanīt darba laikā):  27874336
Dalīto atkritumu apsaimniekošana – (zvanīt darba laikā): 27875995
Fakss:  63622354

E-pasts

Uzņēmuma kopējais: vlk@ventspils.lv
Sanitārās tīrīšanas iecirkņa vadītājs: vilnis.krauze@ventspils.lv