Norēķinu rekvizīti, tarifi un kontakti

SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

VENTSPILS PILSĒTA

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem (maksa par atkritumu apsaimniekošanu mēnesī):

Iedzīvotāju skaits

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa tai skaitā PVN (EUR)

1

1.15

0.24

1.39

2

2.30

0.48

2.78

3

3.45

0.72

4.17

4

4.60

0.97

5.57

5

5.75

1.21

6.96

6

6.90

1.45

8.35

7

8.05

1.69

9.74

Privātmāju iedzīvotājiem

Apjoms Maksa bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Maksa tai skaitā PVN (EUR)
m3 9,78 2,05 11,83
240 l konteinera izvešana 2,35 0,49 2,84
1100 l konteinera izvešana 10,76 2,26 13,02


Juridiskām personām

Apjoms

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa tai skaitā PVN (EUR)

m3

9.78

2.05

11.83

120 l konteinera izvešana

1,17

0,25

1,42

240 l konteinera izvešana

2.35

0.49

2.84

1100 l konteinera izvešana

10,76

2,26

13,02

 

Apjoms

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa tai skaitā PVN (EUR)

60 l

0.63

0.13

0.76

Atkritumu maiss (60 l)

Konteinera mazgāšana (neatkarīgi no izmēra)

Apjoms

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa tai skaitā PVN (EUR)

1 gab.

8.67

1.82

10.49

Konteinera transportēšana

Apjoms

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa tai skaitā PVN (EUR)

1 gab.

14.41

3.03

17.44

 

VENTSPILS NOVADS

Visām patērētāju grupām

Apjoms

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa tai skaitā PVN (EUR)

m3

10.56

2.22

12.78

240 l konteinera izvešana

2.53

0.53

3.06

1100 l konteinera izvešana

11.62

2.44

14.06

Atkritumu maiss (60 l)

Apjoms

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa tai skaitā PVN (EUR)

60 l

0.63

0.13

0.76

ALSUNGAS NOVADS

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un privātmāju iedzīvotājiem, juridiskām personām

Apjoms

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa tai skaitā PVN (EUR)

m3

9.78

2.05

11.83

Atkritumu maiss (60 l)

Apjoms

Maksa bez PVN (EUR)

PVN 21% (EUR)

Maksa tai skaitā PVN (EUR)

60 l

0.59

0.12

0.71

LIELGABARĪTA UN BŪVNIECĪBAS UN BŪVJU NOJAUKŠANAS  ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 

Pakalpojums mērvienība Maksa bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Maksa tai skaitā PVN (EUR)
Mājsaimniecības un ražošanas uzņēmumi
Lielgabarīta atkritumu  apsaimniekošana -  4.5mkonteiners gab. 52,38 11 63,38
Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 7mkonteiners gab. 81,48 17,11 98,59
Lielgabarīta  atkritumu apsaimniekošana – 10mkonteiners gab. 116,4 24,44 140,84
Šķiroti būvniecīobas un būvju nojaukšanas atkritumi (smilts, ķieģeļi, betons utt.)
Lielgabarīta atkritumu  apsaimniekošana -  4.5mkonteiners gab. 52,38 11 63,38
Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 7mkonteiners gab. 81,48 17,11 98,59
Lielgabarīta  atkritumu apsaimniekošana – 10mkonteiners gab. 116,4 24,44 140,84
Nešķiroti atkritumi
Lielgabarīta atkritumu  apsaimniekošana -  4.5mkonteiners gab. 73,58 15,45 89,03
Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana – 7mkonteiners gab. 114,45 24,03 138,48
Lielgabarīta  atkritumu apsaimniekošana – 10mkonteiners gab. 163,5 34,34 197,84
BIG BAG maiss (1m3) gab. 34,34 7,21 41,55
Transporta izdevumi ārpus Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas km 0,57 0,12 0,69
Lielgabarīta konteinera noma nedēļa 16 3,36 19,36


PĀRVIETOJAMO TUALEŠU KABĪŅU NOMA UN APKALPOŠANA

Pakalpojums Mērvienība Maksa bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Maksa tai skaitā PVN (EUR)
Pārvietojamās tualešu kabīnes uzstādīšana un novākšana ( vienreizējs maksājums) gab. 23,72 4,98 28,7
Dienas noma 1 diena 1,62 0,34 1,96
Vienas kabīnes apkalpošana gab. 7,73 1,62 9,35
Noma mēnesī (iekļauta viena apkalpošanas reize) gab. 42,69 8,96 51,65
Transporta izdevumi ārpus Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas km 0,57 0,12 0,69

AZBESTA APSAIMNIEKOŠANA

Atkritumu veids Mērvienība Maksa bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Maksa tai skaitā PVN (EUR)
Azbestu saturošu būvniecības atkritumu savākšana, transportēšana  un apglabāšana (lielgabarīts konteineros) t 64,38 13,52 77,90
h 35,87 7,53 43,40
Azbestu saturošu būvniecības atkritumu savākšana, transportēšana  un apglabāšana ( lielgabarīta maisos  (1m3)) m3 54,34 11,41 65,75

Slēdzot līgumu par azbesta savākšanu, transportēšanu un apglabāšanu, nepieciešams veikt transportēšanas izdevumu priekšapmaksu.

POLIGONA PAKALPOJUMI

Atkritumu veids Mērvienība Maksa bez PVN (EUR) PVN 21% (EUR) Maksa, tai skaitā PVN (EUR)
Nešķirotie sadzīves atkritumi (līdz 30.09.2017.) t 31,38 6,59 37,97
Nešķiroti sadzīves atkritumi (no 01.10.2017.līdz 31.12.2017.) 
2017. gada 24. augusta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumam Nr.89, Rīgā 2017.gada 24.augustā (prot. Nr.29, 1.p.) https://vestnesis.lv/op/2017/170.10
t 42,64 8,95 51,59
Citu veidu atkritumu izvešana poligonā t 44,38 9,32 53,70
Azbestu saturošu būvniecības atkritumu ievešana poligonā t 64,38 13,52 77,90


Norēķinu rekvizīti

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”
Reģ. Nr. 41203001052
Pils iela 12, Ventspils, LV-3601

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, īrnieki- abonenti

AS Swedbank LV33HABA0551001888013 vai AS Swedbank definētais maksājums – Lab.komb.ABONENTI
AS DNB banka LV63RIKO0002012004981
AS Citadele banka LV80PARX0006884420002 vai AS Citadele bankas definētais maksājums
AS SEB banka LV21UNLA0050000026372
Uzņēmuma kasē

Individuālo māju īpašnieki, juridiskas personas

AS Swedbank LV91HABA0001402063261
AS DNB banka LV63RIKO0002012004981
AS Citadele banka LV80PARX0006884420002
AS SEB banka LV21UNLA0050000026372
Uzņēmuma kasē

Abonentu daļas (kases) darba laiks

Pirmdienās               8.00- 18.00
Otrdienās                  8.00- 15.00
Trešdienās                8.00- 15.00
Ceturtdienās             8.00- 15.00
Piektdienās               8.00- 15.00
Sestdienās                slēgts
Svētdienās                slēgts

Tālruņa numuri

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana, pārvietojamo tualešu kabīņu noma un apkalpošana:  63626920
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana, meistars (zvanīt darba laikā):  27876577
Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana, meistars (zvanīt darba laikā):  27874336
Dalīto atkritumu apsaimniekošana – (zvanīt darba laikā): 27875995
Fakss:  63622354

E-pasts

Uzņēmuma kopējais: vlk@ventspils.lv
Sanitārās tīrīšanas iecirkņa vadītājs: vilnis.krauze@ventspils.lv