Projekti

Projekta ieviešanas vienība

Projekta ieviešanas vienības galvenais uzdevums ir nodrošināt sekmīgu projektu sagatavošanu, ieviešanu un realizāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem normatīvajiem dokumentiem.

2010.gada 8.novembrī LR Vides ministrija apstiprināja projektu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā II kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana”, un 2010.gada 8.decembrī ar Vides ministriju tika parakstīts Civiltiesiskaislīgums. Projekta ietvaros plānots uzstādīt atkritumu pārstrādes līniju, kur tehnoloģiskā procesa rezultātā iegūtu materiālu ekoloģiskā kurināmā (RDF) ražošanai un organisko vielu, no kuras var iegūt biogāzi. Paredzēts, ka biogāze ar tās sastāvā esošo metānu  nonāk lāpā un tiek sadedzināta, tādējādi nepieļaujot metāna emisijas atmosfērā. Līnijas uzstādīšanas rezultātā samazinātos poligonā apglabājamo atkritumu apjoms un tiktu izpildītas ES direktīvu prasības.

2011.gada 15. decembrī LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprināja projektu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā III kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana”,un 2011.gada 16.decembrī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tika parakstīts Civiltiesiskais līgums.

Padarītais
Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” ir sekmīgi realizējis Kohēzijas (bijušais ISPA) fonda līdzfinansēto projektu „Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā”.