Par uzņēmumu

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” savu darbību ir sācis 1945.gadā kā komunālo pakalpojumu sniedzējs.

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu pakalpojumu sniegšanu apstādījumu ierīkošanā, ceļu būvē, atkritumu apsaimniekošanā un tūrismā Ventspilī un Kurzemes reģionā.

Novērtējiet mūsu darbu, aizpildot aptaujas anketu – šeit.

Uzņēmums sniedz plaša profila pakalpojumus, par ko atbild izveidotās struktūrvienības:

No 2012. gada 17. oktobra pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” ir saņemts sertifikāts, kas apliecina, ka uzņēmumā ieviestā integrētās pārvaldības sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstoša starptautiskajiem standartiem

LVS EN ISO 9001-2015 un LVS EN ISO 14001-2015

                                           

Mūsu kvalitātes un vides politika – šeit.

Mūsu atalgojuma politikas principi – šeit.

Personas datu apstrādes politika – šeit.

Uzņēmuma vēsture

1945. gada maijā uzņēmums sāka savu darbību kā Komunālo uzņēmumu kantoris”, apvienojot vairākus uzņēmums – 3 komunālās frizētavas, 2 komunālās dārzniecības, 2 pirtis, viesnīcu „Rīga”, komunālo iebraucamo sētu un komunālo veļas mazgātavu. Uzņēmums sniedza komunālos pakalpojumus pilsētas iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem un atsevišķiem iedzīvotājiem.

No 1955.gada jūnija uzņēmuma nosaukums bija „Komunālo uzņēmumu un labierīcību kantoris”. Nosaukums tika mainīts, jo uzņēmumam tika pievienots „Ventspils pilsētas Labierīcību kantoris”. Pievienotā kantora galvenās funkcijas bija ielu, ceļu, tiltu, skvēru un citu sabiedrisko vieto uzturēšana kārtībā, ielu apgaismošana, pilsētas labiekārtošana, kā arī tā pakļautībā bija asenizācijas bāze un dārzniecība.

No 1959. gada janvāra uzņēmuma nosaukums bija „Komunālo uzņēmumu un labierīcību trests” ar pakļautību Ventspils pilsētas izpildu komitejas komunālās saimniecības nodaļai un Latvijas PSR Komunālās saimniecības ministrijai.

1965.gada 1.februārī „Komunālo uzņēmumu un labierīcību trests” tika pārdēvēts par „Ventspils Komunālo uzņēmumu labierīcību kombinātu”, kura galvenās funkcijas bija sniegt komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem un nodrošināt pilsētas labiekārtošanu. Galvenie darbības virzieni bija ceļu un tiltu saimniecība, ielu apgaismojuma nodrošināšana, zaļumsaimniecības, aptīrīšana (ielu tīrīšana), pārējās labierīcības (labiekārtošana), kapsētu uzturēšana, sabiedrisko ēku uzturēšana, publisko ateju uzturēšana, kanalizācijas un grāvju tīrīšana, cīņa ar ūdens plūdiem, laikrakstu vitrīnu, goda dēļu un afišu dēļu uzturēšana. Katra pakalpojuma sniegšanai bija izveidota sava brigāde, piemēram, asfalta-betona bāzes darbinieki, remonta-celtnieku bāzes darbinieki, transporta brigāde, asenizācijas bāzes darbinieki, ūdensvada darbinieki, kanalizācijas un sabiedrisko tualešu brigāde, zaļumsaimniecības darbinieki,  sanitārās aptīrīšanas darbinieki, kā arī Piltenes nodaļas darbinieki.

Laika gaitā vairākas nozares tika atdalītas, un to vietā izveidoti atsevišķi neatkarīgi uzņēmumi.

1991.gada 24.oktobrī Ventspils pilsētas tautas deputātu padome nolēma izveidot pašvaldības uzņēmumu ar nosaukumu „Ventspils labiekārtošanas kombināts”.

1994. gada 8. jūnijā Ventspils pilsētas pašvaldības uzņēmums „Ventspils labiekārtošanas kombināts” tika reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā kā Ventspils pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums „Labiekārtošanas kombināts”. Uzņēmums veic pilsētas ielu, laukumu, parku un citu koplietošanas teritoriju uzturēšanu, sanitārās aptīrīšanas, ceļu uzturēšanas, kapu apsaimniekošanas un citus darbus.

2004.gada 1.novembrī uzņēmums tika reorganizēts un reģistrēts Komercreģistrā kā Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”  ar valdi vienas personas sastāvā.