Pārvietojamo tualešu kabīņu noma

Piedāvajam iznomāt pārvietojamās tualetes.

Nodrošinām kabīņu uzstādīšanu un novākšanu, kā arī apkalpošanu. Apkalpošanā ietilpst:

  • izsūknēšana
  • tualetes papīra ievietošana
  • dezinfekcijas līdzekļa uzpilde.

Nomājot kabīni uz mēnesi, viena apkalpošana iekļauta nomas maksā.

Tualešu apkalpošanas un nomas  izcenojumi.