Bīstamie atkritumi

Apsaimniekojam šādus atkritumu veidus:

 • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus;
 • dienasgaismas lampas;
 • akumulatorus;
 • baterijas;
 • riepas.

Par citu bīstamo atkritumu savākšanu jāvienojas atsevišķi.

Fiziskās personas bez maksas videi kaitīgās preces var nodot:

 • dalīto atkritumu pieņemšanas laukumos Siguldas ielā 8a un Jēkaba ielā 47,Ventspilī;
 • uzņēmuma un pašvaldības rīkotajās izbraukuma akcijās.

Juridiskās personas videi kaitīgās preces var nodot:

 • Saules ielā 124, Ventspilī; (izziņu un rēķinu par nodoto materiālu saņemot Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” Sanitārās tīrīšanas iecirknī – Pils ielā 12, Ventspilī, 1. stāvā).

Azbesta savākšana

Lai atbrīvotos no azbestu saturošiem atkritumiem:

 • jāierodas pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” Sanitārās tīrīšanas iecirknī –  Pils ielā 12, Ventspilī, 1. stāvā – un jānoslēdz līgums;
 • jāvienojas par konteinera uzstādīšanas laiku un nepieciešamo tilpumu;
 • pēc pakalpojuma saņemšanas jāveic saņemtā pakalpojuma apmaksa pēc faktiski savāktā azbesta apjoma tonnās.

Bīstamo atlkritumu apsaimniekošanas izcenojumi.