Ceļu ekspluatācijas iecirknis

Adrese:  Pils ielā 12, 2.stāvā, Ventspilī
Tālrunis:  63622747
Vadītājs:  Māris Lejasmeiers
E-pasts:vlk@ventspils.lv , maris.lejasmeiers@ventspils.lv

Ceļu ekspluatācijas iecirkņa sniegtie pakalpojumi


Būvniecība

  • Mākslīgā un dabīgā bruģakmens seguma izbūve
  • Apaļā bruģakmens seguma izbūve
  • Betona apmaļu uzstādīšana
  • Asfaltbetona seguma izbūve
  • Grants seguma izbūve
  • Asfaltbetona seguma frēzēšana un remonts
  • Visa veida ceļa seguma remonts un remontzonas seguma atjaunošana
  • Seguma izbūve teritorijās, laukumos, māju pagalmos un citur
  • Ārējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve
  • Ceļa zīmju uzstādīšana