05 11 2018

Paziņojums par iesnieguma saņemšanu plānotās darbības akceptēšanai

Paredzētās darbības nosaukums, norises vieta: no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšana un ekspluatācija Ventspilī, Talsu ielā 69 (kadastra nr. 2700 030 0105).

Paredzētās darbības ierosinātāja:  PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” (reģ. nr. 41203001052, Pils iela 12, Ventspils, LV-3601).

Datums, kad sniegts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ziņojumu: 2018. gada 30. oktobrī (Atzinums Nr. 16 -04/14 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas uzstādīšanai un ekspluatācijai Ventspilī, Talsu ielā 69).

Ar Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma aktuālo versiju var iepazīties sekojošā tīmekļa vietnēs: Ventspils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspils.lv, PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” tīmekļa vietnē www.vlk.lv, kā arī Ziņojuma izstrādātājas tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv

Atzinums_5_04_14_

[top]