10 01 2019

Organizē izsoli nekustamā īpašuma Platā iela 1, Ventspilī atsavināšanai

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” paziņo, ka tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē nekustamais īpašums Platā ielā 1, Ventspilī. Nekustamais īpašums Platā iela 1, Ventspilī sastāv no zemes gabala (kad.Nr.27000030706) ar kopējo platību 264 m2 un ēkas (kad.Nr.27000030706001) ar kopējo platību 43.7 m2.

 

Izsole notiks 2019.gada 7.februārī pl.15.00 Pils ielā 12, Ventspilī. Nekustamais īpašums Platā ielā 1, Ventspilī tiek izsolīts pirmo reizi mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Pretendenti ar izsoles nolikumu var iepazīties un to saņemt bez maksas pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” Pils ielā 12, Ventspilī birojā pirmdienās no pl.08.00 – 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pl.08.00 – 17.00 un piektdienās no pl.08.00 – 16.00.

 

 

[top]