15 03 2019

Iedzīvotājus aicina pareizi apsaimniekot atkritumus

Šī gada janvārī kapu teritorijā tika uzsākta kapu atkritumu apsaimniekošanai izveidotās infrastruktūras pilnveidošana, uzstādot atsevišķus konteinerus zaļajiem kapu atkritumiem un pārējiem kapu atkritumiem, tādejādi arī kapu teritorijā nodrošinot atkritumu šķirošanu. Kādi ir pirmie secinājumi?

Pilsētas kapu atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra pakāpeniski tiek pilnveidota, uzstādot divu veidu atkritumu konteinerus – 7 m3 konteiners paredzēts tikai zaļajiem atkritumiem – skujām, zariem, smiltīm, puķēm un lapām, savukārt mazākais, 1.1 m3 konteiners paredzēts sveču, plastmasas maisiņu un plastmasas puķu un puķu podu u.c. kapu atkritumu izmešanai.

Diemžēl neskatoties uz to, ka uz konteineriem ir norādes, kā arī daļa no kapu zaļajiem atkritumiem paredzētie konteineri aprīkoti ar vākiem, iedzīvotāji turpina tajos mest neatbilstošus atkritumus, tai skaitā no savām mājsaimniecībām. Bieži kapu atkritumiem paredzētos konteineros nonāk tādi atkritumi, ko šķiroto atkritumu savākšanas laukumos pieņem bez maksas, tādēļ pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” vēlas atgādināt, kā būtu pareizi jāapsaimnieko radītie atkritumi.

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Par mājsaimniecībā radītiem sadzīves atkritumiem ikvienam atkritumu radītājam vai valdītājam ir jābūt noslēgtam līgumam ar pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” par regulāru šo atkritumu savākšanu. Sadzīves atkritumu izvešanas biežumam jābūt ne retāk kā viena reize mēnesī (ar iespēju izvešanas biežumu samazināt līdz vienai reizei 2 mēnešos), savukārt gadījumos, ja rodas papildus atkritumu apjoms, iespējams pieteikt papildus atkritumu izvešanu, mainīt izvešanas grafiku vai nopirkt marķētos maisus.

Pakalpojuma cenas 2019. gadā netiek mainītas un viena 240l konteinera izvešana izmaksā tikai 3.15 EUR (ieskaitot PVN).

Gadījumā, ja līgums vēl nav noslēgts, aicinām to izdarīt, ierodoties pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” Abonentu daļā, līdzi ņemot īpašumtiesību un personas apliecinošus dokumentus. Atgādinām, ka par neiesaistīšanos pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanā sistēmā var piemērot administratīvo sodu.

Tā kā sadzīves atkritumu konteineros nedrīkst ievietot būvniecībā radušos atkritumus, sadzīvē radušos bīstamos un videi kaitīgos, kā arī liela izmēra atkritumus, aicinām iepazīties ar šo atkritumu apsaimniekošanas iespējām.

Būvniecībā radušies atkritumi, liela izmēra atkritumi

Būvniecībā radušos atkritumus ir jāapsaimnieko atsevišķi no pārējiem atkritumiem.

Mazu remontdarbu laikā radušos atkritumus kā flīzes, tualetes podi, izlietnes u.c. būvniecības atkritumus (līdz 1 m3) iedzīvotāji var nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, par vienu nodoto kilogramu maksājot 0.08 EUR (ieskaitot PVN). Piemēram, viena tualetes poda nodošana izmaksātu vidēji ap 2.00 EUR, kas noteikti nevarētu būt iemesls to slepus tumsā vest uz kapu atkritumiem domātajiem konteineriem vai izmest tam neparedzētās vietās.

Lielāku remontdarbu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanai pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” piedāvā iznomāt konteinerus ar tilpumu – 4.5 m3, 7 m3 un 10 m3.

Pakalpojuma cenas apskatāmas šeit: http://vlk.lv/sanitaras-tirisanas-iecirknis/norekinu-tarifi-un-rekviziti/.

Savukārt liela izmēra atkritumus (mēbeles) bez maksas var nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a.

Atgādinām, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem liela izmēra atkritumi jānovieto mājas pārvaldnieka norādītajā vietā un laikā.

Tālākai pārstrādei derīgi atkritumi – plastmasa, stikls, kartons, makulatūra, metāls

Ventspils pilsētā ir izveidota infrastruktūra tālākai pārstrādei derīgu atkritumu dalītai vākšanai, kur bez maksas iedzīvotāji var nodot sašķirotos atkritumus. Lai atrastu sev tuvāko atkritumu dalītas savākšanas punktu vai tuvāko šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, der ielūkoties interaktīvā kartē, kur apskatāma visa Ventspils pilsētā izveidotā infrastruktūru atkritumu dalītai vākšanai – pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” mājaslapā www.vlk.lv sadaļā Šķirotie atkritumi http://vlk.lv/sanitaras-tirisanas-iecirknis/skirotie-atkritumi/.

Apģērbs un mājas tekstils

Bieži tiek uzdots jautājums, kur likt nolietoto apģērbu vai mājas tekstilu – tas liekams nešķirotu sadzīves atkritumu konteinerā, jo pagaidām Latvijā nav ieviesta šo materiālu šķirošana. Taču pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts“ aicina pirms tam izvērtēt, vai nebūtu lietderīgāk tos nogādāt labdarības iestādēm vai dzīvnieku patversmēm, kuras iemītnieki par nolietoto, bet vēl labā stāvoklī esošo segu būs priecīgi.

Sīkāka informācija par labdarības iespējām šeit: http://vlk.lv/ziemassvetki-labdaribas-laiks/.

Sadzīvē radušies bīstamie un videi kaitīgie atkritumi

Lai bīstamie atkritumi un videi kaitīgie atkritumi neradītu apdraudējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi, tie jānodala no pārējiem atkritumiem. Šos atkritumus iedzīvotāji var bez maksas nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos.

Ko šķirot?

Kur nodot?

SADZĪVĒ RADUŠIES BĪSTAMIE UN VIDEI KAITĪGIE ATKRITUMI

  •   neizjauktas elektriskās un elektroniskās iekārtas (ledusskapji, veļas, trauku mašīnas u. c. elektropreces)
  • baterijas, akumulatorus
  • luminiscentās spuldzes
  • riepas ( 4 gab.)
  • u.c. bīstamie un videi kaitīgie atkritumi
  • Šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 un Siguldas iela 8a,
  • Mazo elektroniku – Rimi veikalos Lielajā prospektā 3/5 un J. Poruka iela 5

 

Zaļie atkritumi

Laika periodā no maija līdz novembrim šķiroto atkritumu savākšanas laukumos bez maksas var nodot nopļauto zāli, lapas, dārzeņus un augļus, kā arī sasmalcinātus zarus.

Aicinām iedzīvotājus sekot informācijai arī par pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” rīkotajām akcijām, kas dod iespēju atsevišķa veida atkritumus nodot tuvāk mājām. Tuvākā akcija plānota martā – Bīstamo atkritumu savākšanas akcija, kas norisināsies 30. un 31. martā.

Ventspils pilsētā ir izveidota infrastruktūra, lai ērti varētu atbrīvoties no radītajiem atkritumiem, tādēļ aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un apsaimniekot atkritumus atbilstoši to veidam.

  • Sīkāku informāciju par PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts ” sniegtajiem pakalpojumiem varat uzzināt zvanot pa tālr. 63626920, ierodoties personīgi Pils ielā 12, 1. stāvā, vai apmeklējot mūsu mājaslapu – www.vlk.lv
  • Neskaidrību gadījumā par saņemtajiem rēķiniem varat rakstīt uz e-pasta adresi: rekini.vlk@ventspils.lv
  •  Abonentu daļas pieņemšanas laiks – pirmdienās no 8:00 līdz 18:00, no otrdienas līdz piektdienai no 8:00 līdz 15:00.

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Siguldas ielā 8a un Jēkaba ielā 47 darba laiks – katru dienu no plkst. 10:00 līdz 19:00, izņemot pirmdienas.

[top]