15 06 2021

“ZAĻAJIEM” atkritumiem nav vietas konteineros!

Ir pienākusi vasara – ideāls laiks, lai atpūstos, atjaunotu spēkus un baudītu dabas pilnbriedu savos dārzos vai pilsētas krāšņajos parkos. Lai vasaras burvību neaizsegtu pāraugusi zāle – zāles pļaušana ir darbs, kas jāveic pat ilgi gaidīta atvaļinājuma laikā. Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” ir nolēmis atvieglot nopļautās zāles apsaimniekošanu, piedāvājot šim nolūkam gan īpašus maisus, turklāt – bez maksas, gan nodrošinot šo maisu bezmaksas savākšanu.            

Šī gada maijā pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” veica Ventspils pilsētā savākto sadzīves atkritumu sastāva izpēti. Par izpētes rezultātiem noteikti informēsim atsevišķi, tomēr ar vienu secinājumu varam padalīties jau tagad – nešķirotu sadzīves atkritumu konteineros vairāk nekā puse ir bioloģiskie atkritumi, tajā skaitā zāle, kurai konteineros nav īstā vieta. Liels nopļautās zāles apjoms konteineros var būt par iemeslu nekārtībām pie atkritumu konteineriem, jo tajos pēc zāles izmešanas trūkst vietas citiem sadzīves atkritumiem, kā arī tā var apgrūtināt atkritumu kvalitatīvu pārstrādi. Situācijas uzlabošanai pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” piedāvā izmantot īpaši “zaļo” atkritumu savākšanai paredzētos maisus un aicina gan daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājus, gan individuālo māju īpašniekus nopļauto zāli mest nevis konteineros, bet gan zaļajos marķētajos maisos, kurus piedāvājam saņemt bez maksas, arī šo maisu savākšana tiks nodrošināta bez maksas. Pašlaik maisi paredzēti tikai nopļautai zālei, bet rudens pusē tajos noteikti varēs pievienoties arī lapas un neizmantotā rudens raža- āboli, bumbieri u.c. augļi.

Kas jāievēro, lai saņemtu zaļos marķētos maisus:

  • individuālo māju īpašniekiem (uz adresi) paredzētais mēneša bezmaksas maisu apjoms – 10 gabali, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājiem un juridiskām personām – vienojoties;
  • individuālo māju īpašnieki maisus var saņemt kādā no šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a, vai ierodies Abonentu daļā Pils ielā 12 (pašlaik pēc iepriekšēja pieraksta);
  • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji vai juridiskas personas maisus var saņemt tikai Abonentu daļā Pils ielā 12, iepriekš vienojoties par maisu saņemšanas laiku.

Ko drīkst ievietot zaļajos marķētajos maisos:

  • maisos var ievietot tikai nopļautu zāli, nokritušas lapas, augļus;
  • maisu svars nevar pārsniegt 10 kg;
  • maisiem obligāti jābūt aizsietiem.

Kā pieteikt zaļo marķēto maisu izvešanu:

  • zaļie marķētie maisi tiks savākti atsevišķā maršrutā ar plānoto izvešanas grafiku 2 reizes mēnesī – katra mēneša 1. un 3. pirmdienā;
  • zaļo marķēto maisu izvešana jāpiesaka pa tālr. 27876577 un tas jādara savlaicīgi – ceturtdiena ir pēdējā pieteikuma pieņemšanas diena pirmdienas izvešanai. Lūdzam to ņemt vērā, pretējā gadījumā zaļie marķētie maisi tiks savākti tikai nākamajā izvešanas reizē!

Gadījumos, ja maisos būs ievietoti neatbilstoši atkritumi vai tie nebūs aizsieti, tie netiks savākti!

Dzelteno marķēto maisu apsaimniekošanas kārtība paliek nemainīga – tie paredzēti sadzīves atkritumu apsaimniekošanai un tos var iegādāties šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a, vai ierodies Abonentu daļā Pils ielā 12 ( pašlaik pēc iepriekšēja pieraksta).

Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt e-pastā: vlk@ventspils.lv.

Liksim “zaļos” pie zaļajiem un atbrīvosim vietu konteineros!

[top]