12 07 2017

Uzsākti pazemes sadzīves atkritumu konteineru laukumu izbūve

Šonedēļ uzsākti pirmo pazemes sadzīves atkritumu konteineru laukumu izbūves darbi pašvaldības īpašumā esošajos iekšpagalmos Aleksandra ielā 9 A un Lielajā prospektā 36 A. Šie būs pirmie šāda tipa konteineri Ventspils pilsētā, uzsākot darbu pie Ventspils pilsētas atkritumu apsaimniekošanas modernizācijas.

Ventspils pilsētu kopumā raksturo sakopta pilsētvide, tādēļ mērķis ir attīstīt un organizēt atkritumu savākšanas un šķirošanas infrastruktūru pilsētvidē. Lai rastu racionālu risinājumu, pilsētā tiks uzsākta pirmo pazemes konteineru izbūve – pagalmos tiks ietaupīta vieta, izvietojums būs piemērotāks pilsētvidei, lietošana būs ērta un estētiska, kā arī mazināsies nevēlamie aromāti.

Iekšpagalmā Aleksandra ielā Nr. 9A esošo atkritumu konteineru novietņu vietā tiks izbūvēts un izvietots vienu vācu firmas BAUER pilnībā pazemē iebūvēts atkritumu konteiners ar 5 m3 ietilpību, bet Lielajā prospekta 36A iekšpagalmā esošo atkritumu konteineru novietņu vietā paredzēts izbūvēt vienu vācu firmas BAUER daļēji iedziļinātu atkrituma konteineru ar 5 m3 ietilpību.

Kopumā 2017.gadā plānots izbūvēt trīs slēgtos zemē iebūvētos sadzīves atkritumu konteineru savākšanas laukumus:  Lielā prospektā 36A, Aleksandra ielā 9A, kā arī Jūras ielā 3A, kur šogad turpinās pērn aizsāktie iekšpagalma labiekārtošanas būvdarbi.

Abu iekšpagalmu pazemes konteineru un laukumu izbūves izmaksas sastāda 13 200 EUR, būvdarbus un atkritumu apsaimniekošanu turpmāk šiem konteineriem veiks pašvaldības SIA “Ventspils Labiekārtošanas kombināts”. Jauno pazemes konteineru lietošana iedzīvotājiem būs iespējama augustā.

Tā kā izbūvētie pazemes konteineri ir jaunums mūsu pilsētā, pašvaldības SIA “Ventspils Labiekārtošanas kombināts” laikā, kad tiks pabeigta sadzīves atkritumu pazemes konteineru savākšanas laukumu izbūve, iegādāsies specializētu atkritumu izvešanas tehniku, ar kuru atkritumi tiks izvesti no iekšpagalmu teritorijas.

Lai izzinātu, kuri no ražotāju piedāvātajiem zemē iebūvējamajiem atkritumu savākšanas konteineriem ir labākie un visatbilstošākie Ventspils pilsētai, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” speciālisti apmeklēja atkritumu savākšanas aprīkojuma un tehnikas izstādi, no kurienes tika atvesti vairāki priekšlikumi un iespējamie risinājumi ieviešanai. Šobrīd pirmie izvēlētie konteineri būs tests jaunai modernizētai atkritumu apsaimniekošanai mūsu pilsētā.

[top]