03 11 2017

Turpinās akcija “Vide bez atkritumiem”

Lai motivētu iedzīvotājus šķirot atkritumus, pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi un a/s „Latvijas zaļais punkts” jau kopš 2004. gada organizē akciju „Vide bez atkritumiem”.

Lai atkritumu šķirošana sasniegtu galveno mērķi – tiktu no visiem atkritumiem atdalīti otrreiz pārstrādājami materiāli –, svarīgi šķirošanu veikt pareizi.

Par akcijas dalībniekiem var kļūt ikviens iedzīvotājs, kurš šķiroto atkritumu savākšanas laukumos ir nodevis otrreiz pārstrādājamus atkritumus (plastmasa (PET, HDPE), stikls, makulatūra, kartons, metāls) un akcijas kartītē sakrājis 12 zīmodziņus.

Par pilnu akcijas kartīti dalībnieks var saņemt viena mēneša abonentmaksas atlaidi ( daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas neatkarīgi no deklarēto personu skaita dzīvoklī) vai viena konteinera bezmaksas izvešanu ( individuālās mājas ). 

Savukārt akcijas izlozes, kura norisinās 2 reizes gadā, galvenās balvas –

  • individuālo dzīvojamām māju un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem viena bezmaksas lielgabarīta (7 m3) atkritumu konteinera uzstādīšana un izvešana vai  viena gada (12 reižu) bezmaksas atkritumu izvešana!

 

Zīmogu kartiņā apmeklētājs ir tiesīgs saņemt tikai par sekojošiem sašķirotu atkritumu veidiem:

N.p.k.

Šķiroto atkritumu veids

1 Iepakojuma kartons
2 Stikla pudeles
3 PET pudeles (saplacinātas)
4 Skārda iepakojums
5 Automašīnu akumulātori (gab.)

 

Minimālais sašķiroto atkritumu daudzums, par kādu apmeklētājs ir tiesīgs saņemt zīmogu - 100 l maiss.

Par pārējiem atkritumu veidiem (koksne, logu stikls, plastmasas, audumi, baterijas, luminiscences lampas, vieglo automašīnu riepas, lielgabarītu atkritumi, u.tml.) atzīme kartiņā netiek izdarīta. Šie atkritumu veidi tiek pieņemti bez maksas un kompensācijas.

Sašķirotos atkritumus iedzīvotāji var nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos – Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a katru dienu no plkst. 10.00 līdz 19.00, izņemot pirmdienas. Plastmasu un stikla pudeles iespējams izmest 43 dalīto atkritumu savākšanas punktos daudzdzīvokļu namu pagalmos un pie lielveikaliem.

 Kārtējā atkritumu šķirošanas akcijas Vide bez atkritumiem izloze notiks šogad 22. decembrī. 

 

 

[top]