22 11 2019

Turpinās akcija “Vide bez atkritumiem”

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” atgādina, ka ikvienam ventspilniekam, šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, nododot tālākai pārstrādei derīgus atkritumus, ir iespēja piedalīties akcijā “Vide bez atkritumiem”. Ikviens var paspēt sakrāt 12 zīmodziņus akcijas kartītē un piedalīties Ziemassvētku izlozē.

Atgādinām, ka par akcijas “Vide bez atkritumiem” dalībniekiem var kļūt ikviens iedzīvotājs, kurš šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a ir nodevis pārstrādei derīgus atkritumus un akcijas kartītē sakrājis 12 zīmodziņus. Zīmodziņus iespējams saņemt par šādiem sašķiroto atkritumu veidiem:

  • stikla iepakojumus;
  • plastmasas iepakojums (ar marķējumu PET, HDPE, LDPE);
  • makulatūra, kartons;
  • metāls, skārda iepakojums.

Par pilnu akcijas kartīti dalībnieks var saņemt viena mēneša abonentmaksas atlaidi (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas neatkarīgi no deklarēto personu skaita dzīvoklī) vai viena konteinera bezmaksas izvešanu (individuālās mājas). Akcijas “Vide bez atkritumiem” izloze notiek divas reizes gadā. No iesniegtajām kartiņām tiek izlozēti veicināšanas un galveno balvu ieguvēji – viena bezmaksas lielgabarīta (7 m3) atkritumu konteinera uzstādīšana un izvešana un viena gada (12 reižu) bezmaksas atkritumu izvešana.

Minimālais sašķiroto atkritumu daudzums, par kādu akcijas dalībnieks ir tiesīgs saņemt zīmogu – 0.1 m3.

Citi atkritumu veidi kā koksne, logu stikls, baterijas, luminiscences lampas, vieglo automašīnu riepas, mēbeles u.c. atkritumi tiek pieņemti bez maksas un kompensācijas, un atzīme par šo atkritumu veidu nodošanu akcijas kartiņā netiek veikta. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a darba laiks – katru dienu no plkst. 10:00 līdz 19:00, izņemot pirmdienas.

Par akcijas noteikumiem un atkritumu šķirošanu vairāk: http://vlk.lv/sanitaras-tirisanas-iecirknis/skirotie-atkritumi/

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” pateicas ikvienam iedzīvotājam par aktivitāti un atbildīgu pieeju savu atkritumu apsaimniekošanā, tos šķirojot.

[top]