10 09 2019

Tiek rīkota izsole “Staltbriežu un dambriežu ganāmpulka atsavināšana”

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” paziņo, ka tiek rīkota izsole “Staltbriežu un dambriežu ganāmpulka atsavināšana”.

Izsoles priekšmets ir kustamā manta “Staltbriežu un dambriežu ganāmpulks”. Izsoles priekšmets sastāv no vienas daļas (lietu kopums) – ganāmpulks ar visiem dzīvniekiem kopā. Kopā 38 dzīvnieki.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un to saņemt bez maksas pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” Pils ielā 12, Ventspilī birojā pirmdienās no pl.08.00 – 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pl.08.00 – 17.00 un piektdienās no pl.08.00 – 16.00.

Izsoles priekšmetu līdz izsoles dienai dalībniekiem ir iespēja apskatīt, iepriekš piesakoties. Kontaktpersona – pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” izpilddirektors Raitis Veidemanis, e-pasts: raitis.veidemanis@ventspils.lv, tālrunis: +37129102583 vai 63622747.

Pretendentu pieteikšanās uz izsoli notiek pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” Pils ielā 12, Ventspilī 2.stāvā sekretariātā pirmdienās no pl.08.00 – 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pl.08.00 – 17.00 un piektdienās no pl.08.00 – 16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 23.septembrim pl.12.00.

Izsole notiks 2019.gada 23.septembrī pl.14.00 pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” Pils ielā 12, Ventspilī 2.stāvā konferenču zālē.

Izsoles priekšmeta nosacītā sākumcena ir noteikta 11750.00 EUR bez PVN.

Izsoles dalības maksa 50.00EUR.

Izsoles nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procentu) apmērā no Izsoles priekšmeta nosacītās sākumcenas – 1175.00 EUR.

Pretendentam dalības maksa un nodrošinājuma nauda ir jāieskaita izsoles noteikumos Nr.VLK2019/4 norādītajā bankas kontā līdz 2019.gada 23.septembrim pl.12.00.

Izsoles priekšmets tiek izsolīts pirmo reizi mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

[top]