10 09 2019

Tiek rīkota izsole “Divu būvju Talsu ielā 240, Ventspilī atsavināšana”

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” paziņo, ka tiek rīkota izsole “Divu būvju Talsu ielā 240, Ventspilī atsavināšana”.

Izsoles priekšmets:

1.daļa – būve: siena šķūnis (kadastra apzīmējums 27000330333002);

2.daļa – būve: sarga mājiņa (kadastra apzīmējums 27000330333001);

Izsoles priekšmets tiek pārdots kā kustamā manta par materiālu vērtību, kas minētās mantas nosolītājam 2 (divu) mēnešu laikā no būvniecības atļaujas izsniegšanas brīža ir jādemontē un jāveic citas darbības, kas noteiktas tehniskajā specifikācijā.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un to saņemt bez maksas pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” Pils ielā 12, Ventspilī birojā pirmdienās no pl.08.00 – 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pl.08.00 – 17.00 un piektdienās no pl.08.00 – 16.00.

Ar Izsoles priekšmeta tehnisko stāvokli līdz izsoles dienai dalībniekiem ir iespēja iepazīties, iepriekš piesakoties. Kontaktpersona – pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” izpilddirektors Raitis Veidemanis, e-pasts: raitis.veidemanis@ventspils.lv, tālrunis: +37129102583 vai 63622747.

Pretendentu pieteikšanās uz izsoli notiek pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” Pils ielā 12, Ventspilī 2.stāvā sekretariātā pirmdienās no pl.08.00 – 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pl.08.00 – 17.00 un piektdienās no pl.08.00 – 16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 14.oktobrim pl.12.00.

Izsole notiks 2019.gada 14.oktobrī pl.14.00 pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” Pils ielā 12, Ventspilī 2.stāvā konferenču zālē.

Izsoles priekšmeta nosacītā sākumcena ir noteikta EUR bez PVN sekojoša katrai daļai:

1.daļa – būve: siena šķūnis (kadastra apzīmējums 27000330333002)  – 4527.32 EUR;

2.daļa – būve: sarga mājiņa (kadastra apzīmējums 27000330333001) – 3465.64 EUR;

Izsoles dalības maksa 15.00EUR

Izsoles nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procentu) apmērā no Izsoles priekšmeta nosacītās sākumcenas. Izsoles nodrošinājuma nauda ir noteikta katrai daļai atsevišķi:

1.daļai nodrošinājuma naudas apmērs – 452.73 EUR;

2.daļai nodrošinājuma naudas apmērs – 346.56 EUR;

Pretendentam dalības maksa un nodrošinājuma nauda ir jāieskaita izsoles noteikumos Nr.VLK2019/3 norādītajā bankas kontā līdz 2019.gada 14.oktobrim pl.12.00.

Izsoles priekšmets tiek izsolīts pirmo reizi mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

[top]