18 09 2017

Svarīgākais par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas rēķiniem

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” sniedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Ventspils pilsētā – tai skaitā arī iedzīvotājiem, kuri dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.


Lai uzņēmums varētu izrakstīt korektu rēķinu par sniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem, būtiski savlaicīgi uzņēmumam iesniegt rēķina izrakstīšanai nepieciešamo informāciju:


Kas ietekmē ikmēneša rēķina apmēru?

  • rēķins par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiek izrakstīts atbilstoši deklarēto personu skaitam katrā dzīvoklī – tieši tādēļ ir svarīgi savlaicīgi paziņot uzņēmumam par izmaiņām deklarēto personu skaitā;
  • rēķina apmēru var ietekmēt arī deklarētās personas ilgstoša prombūtne ( mācības vai darbs citā pilsētā vai valstī, ilgstoša atrašanās slimnīcā utt.), par ko uzņēmums jāinformē. Par personas prombūtni jāpaziņo pirms prombūtnes un jāiesniedz apliecinoši dokumenti.
  • ja ikdienas steigā tomēr piemirsies paziņot par izmaiņām, pārrēķins par atpakaļejošu periodu tiek veikts par 6 mēnešiem no izmaiņu vai prombūtni apliecinošu dokumentu iesniegšanas brīža!

Kā paziņot par izmaiņām?

  • rakstot uz e-pastu: rekini.vlk@ventspils.lv, pievienojot nepieciešamos dokumentus;
  • Iesniedzot nepieciešamos dokumentus Sanitārās tīrīšanas iecirkņa Abonentu daļā, Pils ielā 12, 1. stāvā. Abonentu daļas pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, no otrdienas līdz piektdienai no plkst. 8:00 līdz 15:00, bez pusdienas pārtraukuma.

 Kā saņemt un apmaksāt rēķinu?

  • rēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu katru mēnesi bezmaksas var saņemt savā e-pastā – jānosūta tikai pieprasījums ( adrese un e-pasts) uz rekini.vlk@ventspils.lv.;
  • klientiem, kuriem norēķinu konts ir AS Swedbank, rēķinus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iespējams saņemt savā Swedbank internetbankā, kur tos ir ērti uzreiz arī apmaksāt. Papildus ērtībai var pieslēgt arī bezmaksas automātisko rēķinu apmaksu. Pieteikt pakalpojumu var savā internetbankā vai Swedbank filiālē (INSTRUKCIJA);
  • tā kā rēķina summa, ja nav izmaiņas deklarēto personu skaitā, ir nemainīga katru mēnesi, norēķināties var atbilstoši rēķinam vai arī par vairākiem mēnešiem uzreiz;
  • maksājumus iespējams veikt gan uzņēmuma Abonentu daļā, gan bankā, gan internetbankā vai jebkurā citā norēķinu vietā.

 Sīkāku informāciju par PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” sniegtajiem pakalpojumiem var uzzināt zvanot pa tālr. 63626920, ierodoties personīgi Pils ielā 12, 1. stāvā, apmeklējot mūsu mājaslapu – www.vlk.lvun sekojot informācijai sociālo tīklu kontos.

[top]