01 07 2019

Stikla iepakojuma šķirošana individuālajās mājās – pieprasīts pakalpojums

Attīstot atkritumu dalītās vākšanas sistēmu Ventspils pilsētā, šī gada sākumā pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” uzsāka pilotprojektu – privātmāju iedzīvotājiem piedāvājot mājās uzstādīt atsevišķu konteineru stikla iepakojuma šķirošanai. Izvērtējot pirmos pilotprojekta darbības mēnešus var secināt – šķirošana ventspilniekiem gana labi padodas.

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” ik gadus paplašina infrastruktūru atkritumu dalītai vākšanai, līdz šim lielāku uzmanību pievēršot publiski pieejamām vietām. Lai veicinātu atkritumu šķirošanu privātmājās dzīvojošo iedzīvotāju vidū, šī gada sākumā tika uzsākts pilotprojekts – privātmāju iedzīvotājiem piedāvājot mājās uzstādīt atsevišķu konteineru stikla iepakojuma šķirošanai – tātad stikla burkām un pudelēm.

Sākotnēji konteineri stikla iepakojuma šķirošanai tika piedāvāti klientiem Vītolu, Puķu un Priežu ielās, tagad pakalpojuma pieejamība pamazām tiek paplašināta, piedāvājot to arī Ganību un Bērzu ielās. Jāpiemin, ka stikla iepakojumam paredzētos konteinerus tiek piedāvāts iztukšot vienu reizi mēnesī, un ir klienti, kas konteineru piepilda katru mēnesi, tikai pastiprinot pārliecību, ka lēmums attīstīt atkritumu dalītās vākšanas sistēmu tieši šajā virzienā, bija pareizs. Konteinerus pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” lietošanā nodod un apkalpo bez maksas. Pašlaik ir uzstādīti 20% no stikla šķirošanai paredzētajiem konteineriem.

Aicinām iedzīvotājus būt tikpat atsaucīgiem arī turpmāk un, saņemot uzaicinājumu no pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”, rast laiku un noslēgt līgumu par stikla iepakojuma apsaimniekošanu.

Tā kā uzstādīt atsevišķu konteineru stikla iepakojuma šķirošanai pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” nepiedāvā visām individuālajām mājām, atgādinām, ka ikdienā sašķirotos atkritumus var nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 vai Siguldas ielā 8a, katru dienu no plkst. 10:00 līdz 19:00, izņemot pirmdienas. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumos pieņem:

  • atkārtoti pārstrādājamus atkritumus (plastmasa (marķējums HDPE, PEHD, PET, LDPE), polietilēna plēve, stikls, makulatūra, kartons, metāls);
  • zaļos atkritumus (nopļauta zāle, dārzeņi, augļi, sasmalcināti zari);
  • videi kaitīgus atkritumus (ledusskapji, plītis utt; 4 gab. riepas);
  • sadzīvē radušos bīstamos atkritumus (akumulatori, luminiscences lampas, dzīvsudrabu saturoši atkritumi, krāsas u.c.);
  • liela izmēra atkritumus (mēbeles).

Savukārt mazu remontdarbu laikā radušos atkritumus kā flīzes, tualetes podi, izlietnes u.c. būvniecības atkritumus (līdz 1 m3), par vienu nodoto kilogramu maksājot 0.08 EUR (ieskaitot PVN).

Turklāt nododot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos pārstrādei derīgus atkritumus, var piedalīties akcijā “Vide bez atkritumiem!” un saņemt vienu bezmaksas sadzīves atkritumu konteinera izvešanu vai viena mēneša abonentmaksas atlaidi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Tāpat sašķiroto stikla un plastmasas iepakojumu var nodot nu jau 78 atkritumu dalītās savākšanas punktos. Lai šķirošanas process kļūtu vēl ērtāks – aicinām atrast sev tuvāko konteineru atkritumu šķirošanai vai tuvāko šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, ielūkojoties interaktīvajā kartē, kur apskatāma visa Ventspils pilsētā izveidotā infrastruktūra atkritumu dalītai vākšanai: pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” mājaslapā www.vlk.lv sadaļā Šķirotie atkritumi http://vlk.lv/sanitaras-tirisanas-iecirknis/skirotie-atkritumi/

Pateicamies visiem, kas jau šķiro atkritumus un aicinām ikvienam, kas to vēl nedara – pamēģināt – tas tiešām nav sarežģīti!

[top]