Biroja papīra šķirošana

Aicinām ikvienu uzņēmumu bez maksas iesaistīties atkritumu šķirošanā.

Paplašinot atkritumu šķirošanas iespējas, sadarbībā ar AS „Latvijas Zaļais punkts” piedāvājam uzņēmumiem un iestādēm jaunu pakalpojumu – biroja papīra šķirošana.

Papīra šķirošana veicina uzņēmuma atbildīgu attieksmi pret vides jautājumiem – savāktais papīrs tiks nodots otrreizējai pārstrādei. Turklāt šķirojot tiks samazināti arī izdevumi par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu.

Lai sāktu šķirot biroja papīru, jāsaņem īpaši šim nolūkam izveidota EKO kaste, kas paredzēta:

  • izlietota biroja papīra savākšanai,
  • bukletu savākšanai,
  • makulatūras savākšanai,
  • grāmatu savākšanai (pirms grāmatu ievietošanas kastē tām ir jānoņem cietie vāki, jāizņem skavas).

EKO kaste ir maza izmēra (23 x 32 x 60cm) kartona kaste, ko var ērti novietot darba kabinetos. Kastes paredzētas vairākkārtējai lietošanai. Kastēs savāktais materiāls ir jāievieto pie biroja novietotā papīra atkritumu savākšanas konteinerā, kas paredzēts tikai papīra savākšanai.

Lai iesaistītos dalītā biroja papīra vākšanā, jārīkojas sekojoši:

  • jāpiezvana pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” un jāpiesaka EKO kaste (vai vairākas) un konteiners dalītai biroja papīra vākšanai;
  • ikdienas darbos radušos papīru jāievieto kastē (pirms ievietošanas kastē dokumentus drīkst sasmalcināt, ja tie satur konfidenciālu informāciju, vai arī tos var kastē ievietot veselus (A4, A5 u.c. formāti), bez skavām);
  • kad EKO kaste ir piepildīta, tā jāiztukšo, saturu izberot īpaši biroja papīra vākšanai paredzētā 1100 L konteinerā, kas novietots pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” darbiniekiem brīvi pieejamā vietā;
  • kad konteiners piepildīts, jāzvana pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” un jāpiesaka konteinera iztukšošana ar piebildi – dalītais biroja papīrs.

Par EKO kastu izvietošanu un konteineru uzstādīšanu un iztukšošanu, kā arī sīkākai informācijai, zvanīt pa tālruni 27874336

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” atgādina, ka bez maksas tiek savākts arī kartons (iepakojuma kastes) un polimērs (iepakojuma plēves).