10 06 2020

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība individuālajās mājās

Ikviens ventspilnieks ir atkritumu radītājs, līdz ar to atbildīgs par savu radīto atkritumu atbilstošu apsaimniekošanu – tādēļ pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”  atgādina – pašvaldības izveidotajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ir jāiesaistās ikvienam atkritumu radītājam vai valdītajam, attiecīgi noslēdzot līgumu par regulāru sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Lielākā daļa ventspilnieku ar atbildību izturas pret sevi, savu apkārtējo vidi un līdzcilvēkiem un ir noslēguši līgumus par sadzīves atkritumu regulāru apsaimniekošanu. Taču atsevišķi atkritumu radītāji ignorē pilsētā noteikto kārtību. Tādēļ pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”  atgādina par līgumu slēgšanas, atkritumu apsaimniekošanas un rēķinu apmaksas kārtību Ventspils pilsētā:

1.   Līguma slēgšana

 • Individuālo māju īpašniekiem vai lietotājiem ir jānoslēdz līgums par regulāru sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kur atkritumu izvešanas biežums nevar būt mazāks par 1 reizi divos mēnešos.
 • Lai noslēgtu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, jāierodas pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” Sanitārās tīrīšanas iecirknī, Pils ielā 12, līdzi ņemot īpašumtiesības un personas apliecinošus dokumentus vai šie dokumenti jānosūta uz e-pastu: vlk@ventspils.lv.
 • Noslēdzot līgumu, sadzīves atkritumu uzkrāšanai paredzētais konteiners uz līguma darbības laiku tiek nodots lietošanā bez maksas.
 • Lai samazinātu izmaksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, individuālo māju īpašnieki vai lietotāji var  noslēgt līgumu par stikla iepakojuma apsaimniekošanu, šķirojot stiklu savā mājsaimniecībā.
 • Gadījumos, ja nekustamais īpašums netiek apdzīvots vai izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, ik gadu pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” jāuzraksta iesniegums, apliecinot, ka nekustamais īpašums nav apdzīvots un iesniedzot apliecinošus dokumentus (piemēram, elektrības patēriņa pārskatu).

2.   Atkritumu izvešana

 • Lai atvieglotu ikdienas konteineru iztukšošanu un izvairītos no domstarpībām par konteinera pieejamību, līgumā paredzētajā konteinera iztukšošanas dienā līdz plkst. 6:00 vai iepriekšējā vakarā tas jānovieto atkritumu apsaimniekotāja darbiniekiem pieejamā vietā ārpus īpašuma robežām. Sadzīves atkritumi konteinerā jāievieto tādā apjomā, lai konteinera vāks tā izvešanas dienā būtu aizvērts.
 • Ja ir radies papildus atkritumu apjoms, Pils ielā 12 var iegādāties marķētos maisus atkritumu izvešanai, bet, ja papildus atkritumi rodas regulāri – ir iespējams mainīt atkritumu izvešanas biežumu.
 • Vismaz dienu pirms grafikā plānotās izvešanas jāinformē uzņēmums, ja atkritumu izvešana nav nepieciešama.  Pārrēķins par atpakaļejošu periodu netiks veikts.

3.   Apmaksas kārtība

 • Ja klients vēlas saņemt rēķinu, pašvaldības SIA ”Ventspils labiekārtošanas kombināts“ jāiesniedz e-pasta adrese, uz kuru rēķinu nosūtīt. Informāciju sūtīt uz e-pastu: vlk@ventspils.lv
 • Klientiem, kuriem norēķinu konts ir AS Swedbank, rēķinus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iespējams saņemt savā  internetbankā, kur tos ir ērti uzreiz arī apmaksāt. Papildus ērtībai var pieslēgt arī bezmaksas automātisko rēķinu apmaksu. Lai šo pakalpojumu saņemtu, jāgriežas Swedbank filiālē vai jānoslēdz e-rēķinu līgums internetbankā:  http://swedbank.lv/private/d2d/payments/ebill/soa/edit
 • Maksājumus iespējams veikt Jums ērtākajā veidā: bankā vai jebkurā citā norēķinu vietā, veikalu ķēdes Maxima kasēs, internetbankā, uzņēmuma kasē vai noslēdzot e-rēķinu līgumu Swedbank.
 • Norēķinu rekvizīti pieejami uzņēmuma mājaslapā: http://vlk.lv/sanitaras-tirisanas-iecirknis/norekinu-tarifi-un-rekviziti/

Atgādinām, ka atkritumu radītāju vai valdītāju iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanas sistēmā kontrolē Ventspils pilsētas pašvaldības policija, tāpēc iedzīvotāji un komersanti tiek aicināti negaidīt policijas uzaicinājumu, bet ierasties Pils ielā 12 un noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Sīkāku informācija par pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts ” sniegtajiem pakalpojumiem varat uzzināt:

 • apmeklējot mājaslapu www.vlk.lv,
 • zvanot pa tālr. 63626920,
 • ierodoties personīgi Pils ielā 12, 1. stāvā,
 • rakstot uz e-pastā: vlk@ventspils.lv.
[top]