26 01 2021

Pilsētā izvietotās kastes ar smilts-sāls maisījumu paredzētas tikai sētnieku vajadzībām!

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” sētnieku vajadzībām pilsētā izvietotas aptuveni 200 smilts-sāls maisījuma kastes. Atgādinām, ka smilts-sāls maisījums paredzēts tikai pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” sētniekiem!

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” veic uzturēšanas darbus daļai no Ventspils pilsētā esošajām ietvēm. Tādēļ visā pilsētas teritorijā izvietotas smilts-sāls maisījuma kastes ar uzlīmi “VLK”, lai nepieciešamības gadījumā sētnieki varētu uzsākt ietvju kaisīšanu.

Apzaļumošanas iecirkņa speciālisti regulāri papildina kastes ar maisījumu. Tomēr nereti sētnieki saskaras ar nepatīkamu situāciju – nepieciešamības brīdī smilts-sāls maisījums ir beidzies, jo kāds to ir patvaļīgi izmantojis personīgām vajadzībām. Atgādinām, ka smilts-sāls maisījums kastēs ar uzlīmi “VLK” ir paredzēts tikai pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” ielu sētnieku vajadzībām!

Atgādinām, ka privātmāju īpašnieki (fiziskas personas), kuru īpašums robežojas ar ietvi, var saņemt smilts-sāls maisījumu ietvju kaisīšanai, sazinoties ar p/i “Komunālā pārvalde”. Toties gan juridiskas personas, gan fiziskas personas var nopirkt un saņemt smilts-sāls maisījumu no pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”, uzrakstot pieteikuma vēstuli.

[top]