29 09 2017

Pie Ventspils skolām sāk uzstādīt dalītās atkritumu vākšanas konteinerus

Šonedēļ, turpinot paplašināt šķirošanas iespējas Ventspils pilsētā, PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” uzsāka dalītās atkritumu vākšanas konteineru uzstādīšanu pie Ventspils skolām.

Pirmās skolas, kas tikušas pie konteineriem ir Ventspils 1. pamatskola, Ventspils 3. vidusskola un Pārventas pamatskola. Pie visām minētajām skolām tika uzstādīti divi jauni zvanveida konteineri stiklam un plastmasai. Lai atkritumu šķirošana sasniegtu galveno mērķi – tiktu no visiem atkritumiem atdalīti otrreiz pārstrādājami materiāli –, svarīgi šķirošanu veikt pareizi. Konteineri paredzēti tikai šķiroto atkritumu novietošanai bez maksas, nosakot, ka dzeltenajos zvanveida konteineros drīkst ievietot šķirošanai derīgus – tīrus un saplacinātus plastmasas iepakojumus no sadzīves ķīmijas, kosmētikas, plēves un plastmasas (PET) dzērienu pudeles, marķētas ar HDPE, LDPE, PET simboliem, bet zaļajā konteinerā drīkst izmest tīras stikla pudeles un burkas.

Šobrīd stikla pudeles un plastmasas izstrādājumus iespējams izmest jau 46 dalīto atkritumu savākšanas punktos daudzdzīvokļu namu pagalmos, pie lielveikaliem un skolām, kā arī sašķirotos atkritumus iedzīvotājiem iespējams nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos – Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a katru dienu no plkst. 10.00 līdz 19.00, izņemot pirmdienas.

PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” mērķis ir radīt pēc iespējas ērtāku un visiem pieejamāku infrastruktūru atkritumu šķirošanai, jo jaunuzstādītie konteineri palīdzēs ne tikai domāt zaļi, bet arī rīkoties.

[top]