Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” (reģ. nr. 41203001052, juridiskā adrese Pils ielā 12, Ventspils) ir iesniedzis pieteikumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai no atkritumiem iegūta kurināmā koģenerācijas stacijas darbības uzsākšanai Talsu ielā 69, Ventspilī.

Piesārņojošās darbības nosaukums un veids: iekārtas atkritumu sadedzināšanai vai reģenerācijai, kā arī atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas normatīvie akti par prasībām atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai; nebīstamiem atkritumiem – ar jaudu virs 3 tonnām stundā.

Atkritumi, kādus paredzēts sadedzināt: koģenerācijas stacijā kā kurināmo paredzēts izmantot no atkritumiem iegūto kurināmo (NAIK).

Ziņas par iekārtas īpašnieku un operatoru: pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”

Paredzētās piesārņojošās darbības vieta (adrese): Talsu iela 69, Ventspils

Ar A kategorijas iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem var iepazīties:

  • Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē www.vvd.gov.lv (sadaļā: Vides dati un reģistri/ Iesniegumi un informatīvie paziņojumi/ A un B atļauju iesniegumi);
  • Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” tīmekļa vietnē www.vlk.lv (sadaļā: Projekti/ Projekts NAIK/ Iesniegums A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai);
  • Ventspils valstspilsētas pašvaldībā Jūras ielā 36, Ventspilī;
  • pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” kasē Pils ielā 12 (1. stāvā), Ventspilī.

Sabiedriskā apspriešana notiks 2024. gada 4. jūlijā plkst. 17.30 pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” biroja telpās Pils ielā 12 (2.stāvā), Ventspilī. Interesenti sabiedriskajā apspriešanā var piedalīties arī attālināti Zoom platformā. Sabiedriskajai apspriešanai tiešsaistē var pievienoties, izmantojot saiti: Sabiedriskās apspriešanas sanāksme *

Sabiedrība savus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izsniegšanu vai tās nosacījumiem var iesniegt Valsts vides dienestā līdz 2024. gada 29.jūlijam, pasta adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045; e-pasts: ap@vvd.gov.lv; tālrunis: 67084200.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde, Rūpniecības iela 23, Rīga, tālrunis 67084200, e-pasts: ap@vvd.gov.lv.

https://us06web.zoom.us/j/2303437480?pwd=V1d5UmsreTJFRW4yRVkxTEgrc3hCQT09