04 09 2023

Notiks sabiedriskā apspriešana

Trešdien, 6. septembrī, plkst. 17.00 Tukuma novada domē, Tukumā, Talsu ielā 4, notiks Ziemeļkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023.-2027. gadam un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.

Dalība sabiedriskajā apspriešanā tiks nodrošināta arī attālināti. Pieejas saite tiešsaistes videokonferencei tiks publicēta SIA “Geo Consultants” tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv otrdien, 5. septembrī.

“Ziemeļkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2027. gadam” izstrādāts, lai Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā īstenotu mērķus un uzdevumus, kas ir noteikti “Valsts atkritumu apsaimniekošanas plānā 2021.- 2028. gadam”, t.sk. ir:

  • atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstība;
  • atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai infrastruktūras attīstība;
  • atkritumu sagatavošanas reģenerācijai un pārstrādei iekārtu modernizācija;
  • atkritumu pārstrādes un reģenerācijas infrastruktūras attīstība;
  • poligona infrastruktūras attīstība;
  • sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu īstenošana.

Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 2. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 4-02/73/2022 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam “Ziemeļkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam”. Plāns attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas nozari Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Plāns ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments reģionālā līmenī – Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas ietver Ventspils valstspilsētas, Jūrmalas valstspilsētas, Talsu novada, Tukuma novada, Ventspils novada un Kuldīgas novada – Kuldīgas pilsētas, Alsungas, Ēdoles, Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas, Vārmes pagasta pašvaldības.

  • Ziemeļkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023.-2027. gadam projekts pieejams ŠEIT.
  • Ziemeļkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023.-2027. gadam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts pieejams ŠEIT.

Par paredzēto darbību iedzīvotājiem līdz 2023. gada 22. septembrim ir iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi gc@geoconsultants.lv.

[top]