28 10 2021

Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija “Nodod tuvāk mājām” noslēgusies

Noslēgusies ikgadējā lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija “Nodod tuvāk mājām!”, kuras laikā tika savākti 413 m3 lielgabarīta atkritumi.

Oktobrī Ventspils iedzīvotāji tika aicināti piedalīties ikgadējā rudens atkritumu savākšanas akcijā. Šogad akcija norisinājās 16. un 17. oktobrī Ventas kreisajā krastā (pilsētā), savukārt 23. un 24. oktobrī –  Ventas labajā krastā (Pārventā) un tās ietvaros ventspilniekus aicināja atbrīvoties no atkritumiem, kas ir par lielu vai nepiemēroti ievietošanai sadzīves atkritumu konteineros, piemēram – matrači, paklāji, mēbeles.

 Akcijas ietvaros Ventas kreisajā krastā un Ventas labajā krastā (Pārventā) četru dienu laikā 16 adresēs tika uzstādīti 7 m3 lielgabarīta atkritumu konteineri. Divu nedēļu laikā tika savākti 413 m3 lielgabarīta atkritumu.

Akcija notika sadarbībā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domi.

Ikdienā lielgabarīta atkritumus (mēbeles), elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, bīstamos atkritumus (izņemot azbestu saturošus materiālus), papīra un kartona, plastmasas, stikla un metāla iepakojumu iedzīvotāji bez maksas var nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos – Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a.

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” pateicas iedzīvotājiem par atsaucību!

[top]