03 05 2018

Latvijas simtgadei dāvājam koku stādījumus

Atbalstot vides iniciatīvu „100 darbi Latvijai”, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” 27. aprīlī organizēja uzņēmuma darbinieku koku stādīšanas talku sadzīves atkritumu poligonā “Pentuļi”, lai par godu Latvijas simtgadei veiktu zaļu darbu, kas kļūs par paliekošu un videi nozīmīgu ekosistēmas papildinājumu.

Domājot par gaisa kvalitāti un ekosistēmas uzturēšanu, PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”   pieņēma izaicinājumu piedalīties un atbalstīt vides iniciatīvu „100 darbi Latvijai”. Koku stādīšanas talka tika organizēta ar mērķi poligona teritoriju padarīt zaļāku un ekoloģiskāku, kā arī veikt kopīgu, paliekošu un labu darbu Latvijai. Uzņēmuma kolektīvs koku stādīšanas talkas laikā, atkritumu poligonā “Pentuļi” iestādīja 20 dažādus kokaugu stādus – Mandžūrijas riekstkoku, parasto ievu, parasto skābardi, melno plūškoku, piecas kalnu kļavas, sešas Holandes liepas un piecus sarkanos ozolus.

Koku klātbūtne poligona teritorijā radīs videi draudzīgu atmosfēru – jaunā zaļā zona uzlabos teritorijas mikroklimatu, attīrīs un bagātinās gaisu ar skābekli. Koku stādīšana poligona teritorijā ir kā zaļš labās gribas simbols,lai vēlreiz apliecinātu, ka poligonā veiktās darbības nerada kaitējumu videi, bet pat ietekmē pozitīvi.

Lai atkritumu poligona “Pentuļi” teritorija kļūtu arvien zaļāka, koku stādīšanas talkas tradīcija šajā vietā tiks turpināta arī citus gadus.

Arī pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” mudina ikvienu piedalīties vides akcijā ceļā uz Valsts pastāvēšanas simtgadi un “atstāt pēdas aiz sevis”, paveicot kādu paliekošu un nozīmīgu darbu.

Saposīsim un izrotāsim Latviju tās Dzimšanas dienai! Lai zaļo!

 

 

[top]