18 08 2023

Lai sirsnīga šķirošana!

Pamazām krāsainie, sašķirotajiem atkritumiem paredzētie konteineri iegūs jaunu akcentu – atjaunotas uzlīmes “sirsnīgākai” šķirošanai. Vai, mainoties uzlīmēm, plānotas izmaiņas atkritumu šķirošanas noteikumos, skaidro pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”.

Pilsētā ir izveidota infrastruktūra atkritumu dalītai vākšanai – atkritumu šķirošanai. Pieejami gan šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, kuros plašā kāstā tiek pieņemti dalīti vākti atkritumi, gan izveidoti turpat 100 sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti, kas paredzēti jauktā iepakojuma (plastmasas, metāla iepakojuma, makulatūras un kartona) un stikla iepakojuma šķirošanai.

Šķirojot atkritumus, īpaši plastmasas iepakojumus, ir viegli apjukt – no norādēm (marķējuma) uz iepakojuma dažkārt nav saprotams, vai tas derīgs šķirošanai un pārstrādei, vēl jo vairāk – pat vienādas norādes uz iepakojuma ne vienmēr nozīmē vienādu iepakojuma tālākas apsaimniekošanas “ceļu” un pārstrādes iespējas. Šauboties dažkārt tiek pieņemts nepareizs lēmums, un šķirošanai derīgs iepakojums tiek izmests pie nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, tādejādi ne tikai samazinot atkritumu tālākas izmantošanas iespējas, bet vēl būtiskāk – atstājot negatīvu ietekmi uz mājsaimniecības izdevumiem par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”  iedrošina nebaidīties šķirot, jo vairs nav jāpēta norādes uz iepakojuma un jābūt īpašām zināšanām par atkritumu šķirošanu, vien jāpārliecinās, ka šķirošanai noskatītais materiāls ir iepakojums. Šādas izmaiņas būtiski paplašina šķirošanai derīgo plastmasas iepakojuma klāstu – derīgs arī plastmasas olu iepakojums, krējuma un citu piena produktu iepakojums, gaļas iepakojums u.c. pārtikas produktu iepakojums. Ja tomēr par kādu iepakojumu rodas šaubas, par šķirošanas noteikumiem  ikreiz atgādinās attēli uz jaunajām atkritumu konteineru uzlīmēm.

Jauktajam iepakojumam paredzētajos konteineros (parasti dzeltenā krāsā) var ievietot:

Šķirošanai derīgs+ dzērienu plastmasas pudeles
+ kosmētikas un sadzīves ķīmijas iepakojumi
+ olu iepakojums
+ piena produktu iepakojumi
+ gaļas, ogu, dārzeņu u.c. pārtikas produktu iepakojumi
+ iepakojuma plēve
Šķirošanai nederīgs plastmasas rotaļlietas u.c. plastmasas sadzīves preces
vienreizlietojamie plastmasas trauki un galda piederumi
putuplasta iepakojumi
taukaini, slapji iepakojumi un iepakojumi ar ēdienu paliekām
Šķirošanai derīgs+ kartona kastes, avīzes, grāmatas, žurnāli, reklāmas bukleti, papīrs
Šķirošanai nederīgs līmpapīrs, fotopapīrs, tapetes
vienreizējās lietošanas trauki
papīra dvieļi un salvetes
Šķirošanai derīgs + stikla iepakojums (burkas, pudeles)
Šķirošanai nederīgs durvju stikls, automašīnu logu stikls, pakešu logu stikls
stikla un keramikas (tajā skaitā “Balzama” pudeles) trauki, glāzes un vāzes, spoguļi, spuldzes u.c. stikla priekšmeti

Stikla iepakojumam paredzētajos konteineros (zaļā krāsā) var ievietot:

Šķirošanai derīgs+ ēdienu vai dzērienu skārda vai metāla iepakojums
+ citi metāla iepakojumi  
Šķirošanai nederīgs folija materiāli
asi metāla priekšmeti (žiletes, adatas, naži)

Paplašinot šķirojamo atkritumu klāstu, viens nosacījums paliek nemainīgs – šķirojamam materiālam jābūt bez produktu atliekām, tīram un pēc iespējas saplacinātam.

Plašāka informācija par atkritumu šķirošanu, tai skaitā atkritumu veidiem, kas nododami šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 vai Siguldas ielā 8a, pieejama šeit.

Ja atvieglotie nosacījumi atkritumu šķirošanai tomēr nav pietiekams stimuls šķirošanas uzsākšanai, der atcerēties, ka tieši ikdienā radītais atkritumu apjoms ietekmē rēķina apmēru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Jo mazāks ir saražoto atkritumu apjoms, ko izmetam nešķirotu sadzīves atkritumu konteineros, jo mazāks rēķins. Tas nozīmē, ka rēķinu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iespējams samazināt, mazāk radot atkritumus,  savukārt radītos atkritumus – šķirojot. Atkritumu apsaimniekotāju pieredze liecina, ka nešķirotu sadzīves atkritumu konteineros joprojām tiek izmesti 20 – 30% iepakojuma, ko varētu nošķirot un līdz ar to samazināt maksājumu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, jo jauktā un stikla iepakojuma konteineru uzstādīšana un šo dalīti vākto atkritumu izvešana ir bez maksas, pretēji nešķirotu sadzīves atkritumu konteinera izvešanai, par ko ir jāmaksā.


Kā šķirojot samazināt maksājumu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu?

Lai saprotamāk izskaidrotu, kā atkritumu šķirošana var ietekmēt maksājumu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izskatīsim piemēru.

> Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanai, atbilstoši noslēgtajam līgumam, uzstādīti 3 konteineri ar tilpumu 1,1 m3, kurus izved 2 reizes nedēļā; deklarēto personu skaits mājā – 180. Ja mēnesī konteineri tiktu izvesti 8 reizes, izvestais nešķirotu sadzīves atkritumu apjoms būtu 26,4 m3. Šis apjoms tiek sadalīts uz mājā deklarētājām 180 personām, aprēķinot maksājuma apmēru par 1 personu – šajā gadījumā tas būtu 3,05 EUR. Ja, šķirojot atkritumus, nešķirotu sadzīves atkritumu apjoms samazinās, mājas pārvaldnieks vai pilnvarotā persona var mainīt atkritumu izvešanas biežumu vai samazināt atkritumu konteineru skaitu. Piemēram, noņemot vienu konteineru, bet atkritumus turpinot izvest 2 reizes nedēļā, izvestais nešķirotu sadzīves atkritumu apjoms būtu 17,6 m3, savukārt maksājuma apmērs par 1  personu samazinātos par 33% un būtu  2,04 EUR.

Galvenais – savlaicīgi veikt izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas grafikā vai mainīt konteineru skaitu vai tilpumu.

Šķirosim no sirds, rūpējoties par vidi un saviem finanšu līdzekļiem!

[top]