15 01 2020

Informācija par norēķinu savstarpējās salīdzināšanas aktiem

Gadam sākoties, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” veic savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, lai pārliecinātos, ka norēķini par sniegtajiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem grāmatvedības uzskaitē ir atspoguļoti korekti. Kādai informācijai pievērst uzmanību, saņemot aktu par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu?

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” skaidro, ka aktā par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu ir atspoguļota aktuālā informācija par rēķinu atlikušajām summām uz aktā norādīto datumu-  01.01.2020. Tas nozīmē, ka tajā ir iekļauta arī 2019. gada decembra rēķina summa, kurai vēl nav iestājies maksāšanas termiņš un kuru var apmaksāt visu janvāra mēnesi, savukārt nav iekļauti janvārī veiktie maksājumi.

Svarīgi – akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu ir paredzēti tikai klientu informēšanai un, ja piekrītat aktā norādītajai informācijai – nav nepieciešams sazināties ar pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”.

Lai ikdienā būtu ērtāk sekot saviem norēķiniem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”  aicina tos individuālo māju un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus, kuri vēl nesaņem norēķinu informāciju savā e-pastā, pieteikties rēķinu elektroniskai saņemšanai, uzņēmumam uz e-pasta adresi: vlk@ventspils.lv nosūtot sekojošu informāciju:

  • e-pasta adrese, uz kuru vēlaties rēķinu saņemt;
  • klienta vārds un uzvārds;
  • adrese, par kuru vēlaties saņemt rēķinu;
  • klienta nr. (ja zināms).

Atgādinām, ka par saņemtajiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem var norēķināties dažādos veidos:

  • Ierodoties pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” Abonentu daļu, Pils ielā 12 (norēķini bez komisijas maksas);
  • Maksājot savā internetbankā vai jebkurā citā norēķinu vietā (jāņem vērā, ka var tikt piemērotas komisijas maksas, kas katrā norēķinu vietā ir atšķirīgas);
  • Swedbank klientiem – piesakot e-rēķina pakalpojumu. Pēc līguma noslēgšanas savu rēķinu par aktuālo norēķinu periodu saņemsiet internetbankā, kur to turpat varēs arī ērti apmaksāt.Noslēgt e-rēķina līgumu var Swedbank bankas filiālē vai savā internetbankā. Ērtākai pakalpojuma pieslēgšanai varat izmantot pievienoto instrukciju ŠEIT un saites zemāk:

Lai pārliecinātos par pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” spēkā esošiem pakalpojuma izcenojumiem, Abonentu daļas darba laiku un norēķinu rekvizītiem, aicinām apmeklēt uzņēmuma mājaslapu: www.vlk.lv, kur pieejama visa aktuālā informācija.

Sīkāka informācija:

  • rakstot e-pastā: vlk@ventspils.lv,
  • zvanot pa tālr.: 63626920,
  • ierodoties klātienē Pils ielā 12, Ventspilī.
[top]