09 09 2021

Baterijas ir jāpārstrādā

Laikā, kad viss ir modernizēts, neatsveramas ir baterijas. Savs dzīves cikls ir ne vien cilvēkiem, citiem dzīviem organismiem, bet arī otrreiz pārstrādājamiem materiāliem.

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” sadarbībā ar AS “Latvijas Zaļais punkts” atgādina par bateriju šķirošanu – uzkrāšanu īpašā kastē, kas ir izvietotas tirdzniecības centros, uzņēmumos un atkritumu šķirošanas laukumos – Siguldas ielā 8a un Jēkaba ielā 47, Ventspilī.  Pēc iedzīvotāju ierosinājumiem, bateriju uzkrāšanas kastes ir izvietotas arī vairākās daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās. Par bateriju kastu izvietošanas iespējām var griezties Pils ielā 12,Ventspilī, vai, zvanot pa tālruni, 63626920 un tā apsaimniekošana ir bez maksas.

Baterijas satur cilvēkiem un dzīvajai dabai kaitīgas vielas, nepareizi vai nolaidīgi rīkojoties pēc to izlietošanas, tiek radīts kaitējums videi un cilvēku veselībai. Baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, mežā vai citur dabā.

Izlietotās baterijas tiek nogādātas tālāk uz pārstrādes rūpnīcām. Pirms galīgās utilizācijas videi nekaitīgā veidā no tām tiek atdalītas derīgās sastāvdaļas, kas vēlāk tiek izmantotas jaunu preču ražošanai. Piemēram, atkārtoti izmantojama gumija, krāsainie un melnie metāli. No vienas tonnas bateriju var atgūt: mangāna dioksīdu – 270 kg; dzelzi – 210 kg; cinku – 160 kg; grafītu – 60 kg.

Nododot izlietotās baterijas, mēs ne tikai rūpējamies par apkārtējās vides kvalitāti un savu veselību, bet arī palīdzam ietaupīt vērtīgus resursus.

[top]