28 11 2017

Atgādinājumi atkritumu apsaimniekošanai privātmājās

Jau kopš 2013. gada pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts“ atkritumu izvešanu individuālo māju iedzīvotājiem organizē tikai pēc noteikta grafika – nodrošinot, ka atkritumus izved noteiktos datumos vai nedēļas dienās, kas tiek atrunāti līguma par atkritumu apsaimniekošanu noslēgšanas brīdī.

Bet kā rīkoties, ja nepieciešama papildus atkritumu apjoma izvešana? Ir vairāki risinājumi:

  • iegādāties marķētos maisus papildus sadzīves atkritumu apjoma izvešanai. Marķētais maiss ir paredzēts sadzīves atkritumiem ar svaru līdz 10 kg. Marķētos maisus var iegādāties PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” Pils ielā 12, 1. stāvā, pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 18:00, no otrdienas līdz piektdienai no plkst. 8:00 līdz 15:00.

  • pieteikt ārpuskārtas konteinera izvešanu. Izvešana jāpiesaka pa tālr. 63626920 un izvešanas dienā līdz plkst. 6:00 konteiners jānovieto atkritumu apsaimniekotāja darbiniekiem pieejamā vietā ārpus īpašuma robežām. Maksa par papildu konteinera izvešanu ir tāda pati kā par konteinera izvešanu pēc grafika.

  • Savu ielas adresi konteineru izvešanas grafikā, varat atrast šeit: Konteineru izvešanas datumu saraksts un ielas

  • Lai individuālo māju iedzīvotājiem būtu vieglāk ieplānot ārpuskārtas atkritumu izvešanu, esam papildinājuši mūsu mājas lapu ar sarakstu, kurā var pārliecināties par atkritumu izvešanas datumiem konkrētai ielai. Informācija atrodama www.vlk.lv sadaļā Atkritumu apsaimniekošana.

! Būtiski atcerēties, ka par jebkurām nepieciešamām izmaiņām atkritumu izvešanas grafikā jāinformē pirms grafikā noteiktās izvešanas. Tāpat jāpaziņo, ja konteiners nav iztukšots vai ir piemirsies konteinera izvešanas dienā to novietot atkritumu apsaimniekotāja darbiniekiem pieejamā vietā ārpus īpašuma robežām.

Atgādinām, ka arī šajā gadā tiek turpināta sadarbība ar Ventspils pilsētas pašvaldības policiju, lai kontrolētu līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu esamību iedzīvotājiem individuālajās mājās un komersantiem. Tādēļ aicinām visus individuālo māju īpašniekus, kuriem līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vēl nav noslēgts, to izdarīt negaidot PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” vai Ventspils pilsētas pašvaldības policijas uzaicinājumu!

Noslēgt līgumu un izmantot pakalpojumu nav sarežģīti:

Būsim atbildīgi pret sevi, savu apkārtējo vidi un līdzcilvēkiem un apsaimniekosim atkritumus pareizi!

 

[top]