09 06 2021

Atbalstām jauniešu vēlmi strādāt!

PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” atbalsta jauniešu vēlmi strādāt un jau vairākus gadus iesaistās aktīvās nodarbinātības pasākumos, piedāvājot iespēju Ventspils jaunatnei nopelnīt un iegūt vērtīgu pieredzi.

Jau vairākus gadus PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras un Ventspils pilsētas Sociālais dienesta aktīvās nodarbinātības pasākumos “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Tādējādi dodot iespēju strādāt 15 – 18 gadīgiem jauniešiem, kā arī skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem. Galvenais nosacījums, lai iesaistītos – bērniem jābūt reģistrētiem Nodarbinātības valsts aģentūras sistēmā.

Šogad katrā vasaras mēnesī tika pieteiktas 2 vietas Ventspils pludmalē, kur jauniešu galvenie darba pienākumi ietver nejaušu atkritumu savākšanu, soliņu un pārģērbšanās kabīņu attīrīšanu no smilts. Savukārt Piejūras kempingā tika pieteiktas 4 vietas 15 – 18 gadīgiem jauniešiem un 3 vietas 13 – 14 gadus veciem skolēniem. Piejūras kempingā strādājošo jauniešu pienākumos ietilpst teritorijas uzturēšana un gultu klāšana.

Iespēju nopelnīt un iegūt vērtīgu darba pieredzi, jūnija mēnesī Ventspils pludmalē izmanto 2 jaunieši, savukārt Piejūras kempingā – 4 jaunietes un 3 mazie skolēni. Patiesu gandarījumu sagādā redzēt pazīstamas sejas – daži skolnieki jau vairākus gadus pēc kārtas izmanto iespēju vasaras brīvlaikā strādāt tieši PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”.

[top]