06 05 2022

Aktualizēts investīciju projekta finanšu plāns

Ceturtdien, 5. maijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums palielināt investīciju apmēru pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” un pašvaldības SIA “Ventspils siltums” sadarbības projekta “No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” īstenošanai.

Projekts ”No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu  izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” (turpmāk-Projekts) ir pirmais šāda veida vides projekts Latvijā un vienīgais, kas tiks atbalstīts 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu atbalsta programmu ietvaros. Projekts paredz no nešķiroti savāktiem sadzīves atkritumiem sagatavota kurināmā  sadedzināšanu ar enerģijas atguvi, nodrošinot atkritumos esošu energoresursu atgriešanu tautsaimniecības apritē kā siltumenerģiju un elektroenerģiju un nodrošinot apglabājamā atkritumu apjoma samazināšanu. Projekta realizācija ir būtiska ne tikai Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģiona ietvaros, bet arī blakus esošajiem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem un atkritumu apsaimniekošanas nozarei kopumā.

Lēmums pieņemts saskaņā ar organizētajām iepirkuma procedūrām: “Būvuzraudzība un inženiertehniskā uzraudzība no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas izveidei Ventspilī, Talsu ielā 69” un “No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu piegāde un ar to saistītās infrastruktūras izveide Ventspilī, Talsu ielā 69”. Iepirkuma procedūru rezultātā pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” kredītresursus nepieciešams piesaistīt lielākā apmērā, nekā sākotnēji tas bija paredzēts.

Atbilstoši lēmumam, projekta „No atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” finanšu plāna kopējais investīciju apjoms sastādīs 21 919 549 eiro ar pievienotās vērtības nodokli, no kuriem Kohēzijas fonda līdzfinansējums veido 9 184 249 eiro. Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” projektu realizē sadarbībā ar pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, pamatojoties uz 2018. gada 28.augustā noslēgto Sadarbības līgumu. Dome atbalstījusi pašvaldības SIA “Ventspils siltums” priekšlikumu galvojuma izsniegšanai.

[top]