01 07 2021

Akcija “Vide bez atkritumiem” turpinās

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” atgādina, ka ventspilniekiem ir iespēja piedalīties akcijā “Vide bez atkritumiem”. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumos nododot tālākai pārstrādei derīgus atkritumus, sakrāt 12 zīmodziņus akcijas kartītē un piedalīties izlozē.


Par akcijas “Vide bez atkritumiem” dalībnieku var kļūt ikviens iedzīvotājs, kas nodevis pārstrādei derīgus atkritumus kādā no šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem (Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a) un sakrājis akcijas kartītē 12 zīmodziņus. Zīmodziņus iespējams saņemt par šādiem sašķiroto atkritumu veidiem:

  • makulatūra, kartons;
  • plastmasas iepakojums (ar marķējumu PET, HDPE, LDPE);
  • stikla iepakojums;
  • metāls, skārda iepakojums.

Savācot visus 12 zīmodziņus, dalībniekam ir iespēja saņemt viena mēneša abonentmaksas atlaidi (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas neatkarīgi no deklarēto personu skaita dzīvoklī) vai viena konteinera izvešanu (individuālās mājas). Akcija “Vide bez atkritumiem” izloze no iesniegtajām kartiņām notiks pilsētas svētkos (6.–8. augusts). Lieliskas balvas – 7m3 lielgabarīta atkritumu konteinera uzstādīšana un izvešana, bezmaksas atkritumu izvešana viena gada garumā (12x), kā arī īpašas veicināšanas balvas.

Minimālais sašķiroto atkritumu daudzums, par kādu akcijas dalībnieks ir tiesīgs saņemt zīmogu – 0.1 m 3.

Citi atkrituma veidi: baterijas, vieglo automašīnu riepas (4 gab.), mēbeles, koksne, loga stikli, elektronika u.c. tiek pieņemti bez maksas un kompensācijas. Atzīme par šo atkritumu veidu nodošanu akcijas kartiņā netiek veikta. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a darba laiks – katru dienu no plkst. 10:00 līdz 19:00, izņemot pirmdienas.

Par akcijas noteikumiem vairāk: http://vlk.lv/sanitaras-tirisanas-iecirknis/skirotie-atkritumi/

Pateicamies ikvienam, kas iesaistījies akcijā un kas apsaimnieko savus atkritumus ar atbildīgu pieeju.

[top]