11 06 2019

Aicinām piedalīties makulatūras savākšanas akcijā

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” aicina ventspilniekus izmantot iespēju piedalīties makulatūras savākšanas akcijā, kas norisināsies sestdien, 15. jūnijā, Ventas kreisajā krastā (pilsētā) un svētdien, 16. jūnijā Ventas labajā krastā (Pārventā).

Akcijas laikā iedzīvotāji (fiziskas personas) bez maksas varēs nodot makulatūru – rakstāmpapīru, katalogus, žurnālus, bukletus, avīzes, grāmatas.

Makulatūru varēs nodot pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” kravas automašīnās (VOLVO ar valsts reģistrācijas numuru LZ695; VOLVO ar valsts reģistrācijas numuru JD4121), kuras kursēs pēc sekojoša maršruta, sekojošos laikos:

15. jūnijā Ventas kreisajā krastā (pilsētā)

Individuālo māju rajonos:

Plkst.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonos:

Virves un Pulkveža ielas krustojumā

9:00

Pie Sarkanmuižas dambja 20
Pie Piltenes ielas 30

9:30

Pie Sarkanmuižas dambja 13
Kalēju un Cīruļu ielas krustojumā

10:00

Pie Aleksandra ielas 9
Kuldīgas ielā 110 (pie doktorāta)

10:30

Pie Lielā prospekta 21
Inženieru un Puķu ielas krustojumā

11:00

Pie Lielā prospekta 33
Pie Bērzu ielas 41

11:30

Pie Jūras ielas 1a
Rīgas ielā (pie 4. vidusskolas)

12:00

Pie Lielā prospekta 67
Pie Peldu ielas 5

12:30

Pie Bērzu ielas 55
Loču un Medņu ielas krustojumā (Akvaparka stāvlaukums)

13:30

Pie Inženieru ielas 77

16. jūnijā Ventas labajā krastā (Pārventā)

Individuālo māju rajonos:

Plkst.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonos:

Pie Robežu ielas 130

9:00

Pie Stradiņa ielas 11
Lāču ielā (vidū)

9:30

Pie Lidotāju ielas 20a
Pie Kaļķu ielas 12

10:00

Pie Talsu ielas 50
Pie Embūtes ielas 32

10:30

Pie Celtnieku ielas 3 (pie veikala “Elvi”)
Stacijas un Muitas ielas krustojumā

11:00

Pie Ugāles ielas 12/14 (pie veikala “Beta”)
Cēres un Dundagas ielas krustojumā

11:30

Pie Celtnieku ielas 10
Iecavas un Mālu ielas krustojumā

12:00

Pie Rindas ielas 44/46
Staldzenes centrā

12:30

Pie Siguldas ielas 16

Lai gan šobrīd ir pieejamas dažādas iespējas, kā saņemt informāciju par veikalu īpašajiem piedāvājumiem, ikdienā liels daudzums papīra atkritumu rodas tieši no veikalu reklāmas bukletiem, turklāt nevēlamiem, ko saņemam savās pastkastēs. Lai mazinātu šādu atkritumu rašanos, pirmajiem makulatūras savākšanas akcijas dalībniekiem, kuri nākotnē nevēlas šādus sūtījumus saņemt savā pastkastē, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” darbinieki izsniegs uzlīmes pastkastītēm, kurās norādīts aicinājums pastkastītē reklāmas izdevumus neievietot. Aicinām iedzīvotājus šo iespēju izmantot!

Atgādinām, ka ikdienā iedzīvotāji makulatūru var bez maksas nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a katru dienu no plkst. 10:00 līdz 19:00, izņemot pirmdienu. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumos iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot arī citus atkritumu veidus:

  • plastmasas iepakojums (marķējums LDPE; HDPE; PET);
  • papīrs un kartona iepakojums;
  • koka iepakojums;
  • stikla iepakojums, logu stikls;
  • sadzīvē radušies bīstamie atkritumi (baterijas, akumulatori, riepas u.c.);
  • elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumi;
  • metāls; metāla iepakojums;
  • liela izmēra sadzīves atkritumi (mēbeles);
  • zaļie atkritumi – dārzeņi, augļi, nopļauta zāle, sasmalcināti zari un lapas (laika periodā no maija līdz novembrim).

Savukārt būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, kas no katra iedzīvotāja apjoma ziņā vienā reizē nepārsniedz 1m3 (atkritumu izmēri apmēram 60x40x100 cm un svars līdz 50 kg), abos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos var nodot, maksājot 0.08 EUR (ar PVN) par katru nodoto kilogramu.

Sīkāka informācija par pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” sniegtajiem pakalpojumiem zvanot pa tālr. 63626920, ierodoties personīgi Pils ielā 12, 1. stāvā, vai apmeklējot mūsu mājaslapu – www.vlk.lv un sekojot informācijai sociālajos tīklos.

[top]